Hästen i fokus

Hästen spelar huvudrollen i alla våra verksamheter och sporter. Sverige ligger i framkant när det gäller djurskyddsarbetet, men vi måste fortsätta utveckla, diskutera och bygga kunskap för att säkerställa att allt vi gör alltid sker utifrån hästens bästa, för såväl hälsa som välmående och prestation. Hur vi sköter om och förhåller oss till våra hästar har stor betydelse för vilken syn omvärlden har på hästnäringen. Vi på HNS arbetar för att vi alltid ska ha hästens välmående i fokus, i allt vi gör, alla dagar.

Djurvälfärdskommittén

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Kvalitetssäkring av banunderlag

Tillsammans med forskare på SLU erbjuder HNS ett test- och rådgivningscenter för kvalitetssäkring av banunderlag, för hästarnas bästa.

Smittskydd – Stoppa Kvarkan

Hur kan man undvika att stallet smittas av Kvarka? Här hittar du information och tips.

När hästens liv är slut

Att prata om avlivning och slakt är svårt, men viktigt – för hästarnas skull.
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.