fbpx

Hästhållning som tål att granskas

Hästen spelar huvudrollen i alla våra verksamheter och sporter. Hur vi sköter om och förhåller oss till våra hästar har stor betydelse för vilken syn omvärlden har på hästnäringen.

Djurvälfärdskommittén

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Skitsmart

Via Hästnäringens Miljökommitté drivs projektet Skitsmart för att öka medvetenhet och kunskap om hästhållares …

Miljökommittén

Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor inom sektorn i stort och för verksamheter med häst.

Hållbar vattenanvändning

Vi är vana vid att ha en obegränsad tillgång till vatten, men det blir …

Varje skit räknas

Varje skit räknas är ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav. …

Smittskydd – Stoppa Kvarkan

Hur kan man undvika att stallet smittas av Kvarka? Här hittar du information och tips.

Avel för en hållbar framtid

Svensk avel och uppfödning skapar förutsättningar för framtidens häst, förser näringen med ändamålsenliga hästar och ger förutsättningar för en levande landsbygd.

Avelskommittén

Hästnäringens Avelskommitté är ett nätverk för avel- och uppfödningsfrågor inom hästnäringen.

Horses made in Sweden

Horses made in Sweden är en satsning med den svenska hästen i fokus. Vi vill synliggöra positiva mervärden med avel och uppfödning på den svenska landsbygden.

Ett långt liv med ett värdigt slut

En hållbar och användbar häst som hanteras, hålls och används på rätt sätt har förutsättningar till ett långt liv fritt från obehag och sjukdom.

När hästens liv är slut

Att prata om avlivning och slakt är svårt, men viktigt – för hästarnas skull.

Tidigare projekt

Hästfoder i torkans spår – Tips och råd för hästhållare

Sommaren 2018 var en av de varmaste och torraste på mycket länge. Det var …

Kvalitetssäkring av banunderlag

Tillsammans med forskare på SLU erbjuder HNS ett test- och rådgivningscenter för kvalitetssäkring av banunderlag, för hästarnas bästa.
Hitta din organisation inom hästnäringen