Kvalitetssäkring av banunderlag

Tillsammans med forskare på SLU erbjuder HNS ett test- och rådgivningscenter för kvalitetssäkring av banunderlag, för hästarnas bästa.

Underlaget har stor betydelse för hästarnas hälsa, välmående och prestation. Detta test- och rådgivningscenter erbjuder paketpriser för tjänster kopplat till test och kvalitetssäkring av banunderlag för alla olika hästraser och discipliner. Konceptet baseras på forskning av Lars Roepstroff (professor, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) som utvecklat en mekanisk hov (OBST) vilken nu används vid funktionstesterna.
Test – och rådgivningscentret gör spetskompetens från forskningen tillgänglig för hästnäringen som helhet. Intresserade anläggningar kan få hjälp att utveckla konstruktion av banunderlag, visa nulägesstatus genom funktionstester med OBST, utvärdera installationer samt utveckla underhållsprotokoll. Allt för att banor och underlag ska bibehålla önskvärda egenskaper över tid, under olika förutsättningar eller yttre påfrestningar.

Alla tester och rådgivning sker i en självkostnadsmodell, till exempel erbjuds:

 • Inventering och beskrivning av nulägesstatus med hjälp av OBST – den mekaniska hoven
 • Råd kring renoveringsåtgärder och underhållsbehov
 • Support vid nyanläggning baserat på användningsområde
 • Framtagande av långsiktiga underhållsplaner baserat på banans specifika underlag
 • Kvalitetskontroll

Vill du veta om just ditt banunderlag är anpassat efter dina hästar och verksamhetens förutsättningar? Boka ett testpaket eller konsultation enligt alternativen nedan!
Alternativen är exempel på vad test- och rådgivningscentret kan hjälpa till med. Varje besök anpassas och offereras individuellt efter enskilda behov och önskemål (alla priser exkl. moms).

VIDEO

Tjänster och pris: Ridbanor (20x40-60m)

Pris: från ca 9 000 – 11 000 SEK

 • Inventering och konstruktionsutvärdering av banan
 • Beskrivning av underlagets nulägesstatus med funktionstest av OBST
 • Långsiktig underhållsplan inkl. skötselråd samt utvärdering av maskinpark, redskap och rutiner

Pris: från ca 15 000 – 20 000 SEK

 • Samtliga test/tjänster som ingår i Alt 1
 • Samt materialprov och analys av banans material i laboratorium

Pris: från ca 6 000 – 8 000 SEK

 • Support/rådgivning med konsultation vid nybyggnationer, renoveringsåtgärder och behov av underhåll
 • Uppföljning av åtgärder
 • OBS: besök endast för konsultation/support (inga tester)
Tjänster och pris: Trav- och galoppbanor (>1000m)

Pris: från ca 14 500 – 16 500 SEK

 • Inventering och konstruktionsutvärdering av banan
 • Beskrivning av underlagets nulägesstatus med funktionstest av OBST
 • Långsiktig underhållsplan inkl. skötselråd samt utvärdering av maskinpark, redskap och rutiner

Pris: från ca 20 000 – 25 000 SEK

 • Samtliga test/tjänster som ingår i Alt 1
 • Samt materialprov och analys av banans material i laboratorium

Pris: från ca 6 000 – 8 000 SEK

 • Support/rådgivning med konsultation vid nybyggnationer, renoveringsåtgärder och behov av underhåll
 • Uppföljning av åtgärder
 • OBS: besök endast för konsultation/rådgivning (inga tester)
BOKA TESTPAKET/KONSULTATION

Fyll i ett offertunderlag så återkommer vi till dig inom några dagar.

Offertunderlag

Fakta

Beskrivning:
Organisationen erbjuder ”bantester” för kvalitetssäkring av banunderlag, oberoende av hästdisciplin. Beställaren väljer själv omfattning utifrån ett antal olika alternativ som även kan innehålla analys av material/underlag i laboratorium.

Bakgrund:
Hästnäringens alla discipliner har stort fokus på underlagets betydelse för hästarnas hälsa och prestation. Forskning har under de senaste åren utvecklat metoder som på ett objektivt sätt kan mäta de funktionella egenskaperna hos banunderlag på ett för hästen relevant sätt.

Läs mer om forskningen:

Hopphästens interaktion med underlag nu mätbar

Kontaktpersoner
Maria Pettersson Projektledare
Jonas Martinsson Konsult banunderlag
Calle Johansson Konsult banunderlag
Lars Roepstorff professor SLU
Ellinor Fuchs Projektledare (föräldraledig)
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.