fbpx

Kvalitetssäkring av banunderlag

Underlaget vid träning och tävling har stor betydelse för hästarnas hälsa, välmående och prestation. Att kunna mäta och kvalitetssäkra egenskaperna är viktigt, för hästarnas bästa.

Professor Lars Roepstorff (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) har länge fokuserat på just banunderlag och bland annat utvecklat en mekanisk hov (OBST) som kan användas vid funktionstester. Kompetensen kan användas för att utveckla konstruktion av banunderlag, visa nulägesstatus genom funktionstester med OBST, fungera rådgivande vid nybyggnation samt utveckla underhållsprotokoll.

För hästanläggningar är det viktigt att banor och underlag bibehåller önskvärda egenskaper över tid, under olika förutsättningar eller yttre påfrestningar.

Har du en ridbana eller ridhus och vill veta status för ditt underlag? Ta kontakt med Jonas Martinsson.

VIDEO

Fakta

Hästnäringens alla discipliner har stort fokus på underlagets betydelse för hästarnas hälsa och prestation. Forskning har under de senaste åren utvecklat metoder som på ett objektivt sätt kan mäta de funktionella egenskaperna hos banunderlag på ett för hästen relevant sätt.

Läs mer om forskningen:

Hopphästens interaktion med underlag nu mätbar

Kontaktpersoner
Jonas Martinsson Konsult underlag för ridbanor/ridhus
Lars Roepstorff professor SLU
Hitta din organisation inom hästnäringen