Kvalitetssäkring av banunderlag

Tillsammans med forskare på SLU erbjuder HNS ett test- och rådgivningscenter för kvalitetssäkring av banunderlag, för hästarnas bästa.

Underlaget har stor betydelse för hästarnas hälsa, välmående och prestation. Detta test- och rådgivningscenter erbjuder tjänster kopplat till test och kvalitetssäkring av banunderlag för alla olika hästraser och discipliner. Konceptet baseras på forskning av Lars Roepstroff (professor, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) som utvecklat en mekanisk hov (OBST) vilken nu används vid funktionstesterna.

VIDEO

Test – och rådgivningscentret gör spetskompetens från forskningen tillgänglig för hästnäringen. Intresserade anläggningar kan få hjälp att utveckla konstruktion av banunderlag, visa nulägesstatus genom funktionstester med OBST, utvärdera installationer samt utveckla underhållsprotokoll. Allt för att banor och underlag ska bibehålla önskvärda egenskaper över tid, under olika förutsättningar eller yttre påfrestningar.
Vill du veta om just ditt banunderlag är anpassat efter dina hästar och verksamhetens förutsättningar? Boka ett testpaket eller konsultation.

Tjänster

Test- och rådgivningscentret erbjuder skräddarsydda testpaket, konsultationer och funktionstester av banunderlag inom alla hästsporter. Varje besök anpassas och offereras individuellt efter enskilda behov och önskemål.

Exempel på tjänster som kan ingå vid ett besök:

  • Inventering och konstruktionsutvärdering av banan
  • Beskrivning av underlagets nulägesstatus med funktionstest av den mekaniska hoven (OBST)
  • Långsiktig underhållsplan inkl. ev. renoveringsåtgärder, skötselråd samt utvärdering av maskinpark, redskap och rutiner
  • Materialprov och analys av banans material i laboratorium
  • Support/rådgivning med konsultation vid nybyggnationer, renoveringsåtgärder och behov av underhåll
  • Uppföljning av åtgärder


Riktpris ridbanor:
från 12 000 SEK (exkl. moms)
Riktpris travbanor: från 15 000 SEK (exkl. moms)
Alla tester och rådgivning sker i en självkostnadsmodell. Riktpriserna inkluderar ett besök med funktionstest av den mekaniska hoven.

BOKA TESTPAKET/KONSULTATION

Fyll i ett offertunderlag så återkommer vi till dig inom några dagar.

Offertunderlag

TEMADAGAR

För att sprida information om test och bedömning av olika banunderlags funktion samt inverkan på hästens hälsa och välmående anordnades under januari 2018 två temadagar på Strömsholm respektive Flyinge.

Är du intresserad av att anordna en temadag i ditt närområde? Kontakta Maria Pettersson för diskussion.

Fakta

Beskrivning:
Organisationen erbjuder ”bantester” för kvalitetssäkring av banunderlag, oberoende av hästdisciplin. Beställaren väljer själv omfattning utifrån ett antal olika alternativ som även kan innehålla analys av material/underlag i laboratorium.

Bakgrund:
Hästnäringens alla discipliner har stort fokus på underlagets betydelse för hästarnas hälsa och prestation. Forskning har under de senaste åren utvecklat metoder som på ett objektivt sätt kan mäta de funktionella egenskaperna hos banunderlag på ett för hästen relevant sätt.

Läs mer om forskningen:

Hopphästens interaktion med underlag nu mätbar

Kontaktpersoner
Maria Pettersson Projektledare
Jonas Martinsson Konsult banunderlag
Calle Johansson Konsult banunderlag
Lars Roepstorff professor SLU
Ellinor Fuchs Projektledare (föräldraledig)
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.