fbpx

Det här gör vi

Vi arbetar för och med hästnäringen. Som en paraplyorganisation vill vi förbättra förutsättningarna för hästar och hästvänner.

Vi är övertygade om att både människan och samhället blir lite bättre med häst. Därför bygger vår verksamhet på nedanstående fokusområden. Vi tror att hästnäringen kan bidra till att bygga ett bättre samhälle, baserat på glädje, gemenskap och framtidstro, samtidigt som vi bygger intern tillväxt och stabilitet.

Våra strategiområden

HNS strategiområden formulerar tillsammans med visionen en konkret inriktning för vårt fortsatta arbete.

Hästen är vår mest värdefulla resurs och grunden för hela hästnäringen. God hästhållning samt en omsorg om hästens välfärd, hälsa och välbefinnande är alltid högsta prioritet.

Hästen spelar en viktig roll såväl ur ett samhällsperspektiv som för den enskilda individen. En hållbar utveckling och tillväxt ska ta hänsyn till både hästen och samhället, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Utbildningar i hästnäringen kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet, motsvarar branschens behov för framtiden, svarar mot omvärldens krav och innebär en god anställningsbarhet.

Hästnäringen erbjuder aktiviteter samt lika villkor och möjligheter för alla kring hästen. Arbetsmarknaden är utvecklad med hållbara, trygga och attraktiva hästjobb. Det engagemang som finns vårdas och tillvaratas samtidigt som nya vägar att engagera flera utforskas.

Nyheter

Hållbar vattenanvändning

Vi är vana vid att ha en obegränsad tillgång till vatten, men det blir allt vanligare med brist på vatten. Så här kan du bidra till en mer hållbar vattenanvändning.

Hästnäringen i siffror

Vill du veta mera om hur många hästar och jobb som svensk hästnäring skapar? Vill du veta vilken betydelse näringen har för det svenska samhället? Besök sajten som samlar och presenterar statistiken!

Utbildning med kvalitet

Hästnäringens Riksanläggningar är fyllda med tradition, historia och beprövad erfarenhet som tillsammans med aktuell forskning och ny kunskap integreras i utbildningar och sprids till aktiva.

Hästnäringen i siffror

355 000

hästar gör Sverige till ett av de häst-tätaste länderna i Europa.

18 500

helårsarbeten skapas av hästnäringen.

32 miljarder

SEK är hästnäringens direkta samhällsekonomiska omsättning.

500 000

personer rider regelbundet och ytterligare 500 000 människor har regelbunden kontakt med hästar.

600 000

fotbollsplaner går åt till beten och för att odla foder till Sveriges hästar.

9 600

travlopp körs per år, inkluderat både stor häst och ponny.

HästSverige

Hästkunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Ett måste för alla hästvänner.

Hitta din organisation inom hästnäringen