fbpx

Det här gör vi

Vi arbetar för och med hästnäringen. Som en paraplyorganisation vill vi förbättra förutsättningarna för hästar och hästvänner.

Vi är övertygade om att både människan och samhället blir lite bättre med häst. Därför bygger vår verksamhet på nedanstående fokusområden. Vi tror att hästnäringen kan bidra till att bygga ett bättre samhälle, baserat på glädje, gemenskap och framtidstro, samtidigt som vi bygger intern tillväxt och stabilitet.

Hästen, Folkhälsan och Agenda 2030

En kunskaps- och inspirationsdag med fokus på hästens betydelse för framförallt barn och ungas psykiska hälsa.

Ny strategisk plan 2020-2023

HNS nya strategiplan sträcker sig från 2020-2023 och tar avstamp i ett antal omvärldstrender vi identifierat som avgörande för hästnäringens fortsatta attraktivitet och fortlevnad.

Bli bäst på häst

Bli bäst på häst är en webbkurs med fokus på välfärd, som ligger på sajten HästSverige. Den är helt kostnadsfri och innehåller sex kursavsnitt som tar avstamp i olika hästmiljöer.

En brygga mellan stad och land

Samhällets allt snabbare urbaniseringen gör behovet att komma ut på landsbygden större och hästnäringen erbjuder en rad aktiviteter för att möta denna efterfrågan. Vi på HNS arbetar för att låta hästen ta landet närmre staden och förbättra förutsättningarna att utöva sitt intresse eller verksamhet – oavsett var man bor.

Ungdomsarena för aktivitet och ledarskap

Hästnäringens organisationer har en lång tradition av att tillvarata ungdomars kapacitet samt utveckla framtidens ledare. Hästen stärker det personliga ledarskapet och ger erfarenheter värdefulla i arbetslivet. Vi på HNS vill öka ungdomsinflytandet inom våra organisationer och se fler unga satsa på en framtid i hästnäringen.

Attraktiv arbetsmarknad och hållbara hästföretag

Hästnäringen öppnar dörren till arbetsmarknaden och erbjuder karriärmöjligheter och jobb till unga och men också arbetstillfällen till personer som står utanför arbetsmarknaden. Många inom hästnäringen driver eget företag. Vi på HNS arbetar för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad med hållbara, trygga och attraktiva hästjobb.

Gemenskap bortom olikheter

Hästen bidrar till att överbrygga olikheter – inför hästen är vi alla lika. Kring hästen möts människor på lika villkor runt ett intresse som ger mening och gemenskap. Vi på HNS tror att hästen är ett utmärkt verktyg för att skapa gemenskap och sammanhållning mellan olika grupper i samhället.

Öppna landskap

Hästen är en symbol för vårt öppna landskap och ett mycket användbart betesdjur. Tack vare basen i vår svenska hästnäring; avel och uppfödning, hålls vårt landskap öppet. Vi på HNS arbetar för att stärka hästens roll som en landskapsvårdare, stimulera svensk avel och uppfödning samt sprida information om hästens roll i ett hållbart kretslopp.

Ro och styrka

Hästen stärker både kropp och själ, det är vetenskapligt bevisat att den har läkande krafter vid rehabilitering och annan friskvård. Hästen ger människor en förbättrad hälsa, ökad livskvalitet samt ett psykiskt och fysiskt välbefinnande. Vi på HNS arbetar för att stärka hästens roll som verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige – det är något med utsidan på en häst som gör gott för insidan hos en människa.

Hästen i fokus

Hästen spelar huvudrollen i alla våra verksamheter och sporter. Sverige ligger i framkant när det gäller djurskyddsarbetet, men vi måste fortsätta utveckla, diskutera och bygga kunskap för att säkerställa att allt vi gör alltid sker utifrån hästens bästa. Hur vi sköter om och förhåller oss till våra hästar har stor betydelse för vilken syn omvärlden har på hästnäringen. Vi på HNS arbetar för att vi alltid ska ha hästens välmående i fokus, i allt vi gör, alla dagar.

Nyheter

Hästnäringen i siffror

360 000

hästar gör Sverige till det ett av de häst-tätaste länderna i Europa.

38 000

helårssysselsättningar skapas av hästnäringen.

72 miljarder

är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska omsättningen.

500 000

personer rider regelbundet och ytterligare 500 000 människor har regelbunden kontakt med hästar.

600 000

fotbollsplaner går åt till beten och för att odla foder till Sveriges hästar.

1 200 000

personer besöker Sveriges travbanor under ett år.

HästSverige

Hästkunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Ett måste för alla hästvänner.

Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.