fbpx

På vetenskaplig grund

Hästnäringens Riksanläggningar är fyllda med tradition, historia och beprövad erfarenhet som tillsammans med aktuell forskning och ny kunskap integreras i utbildningar och sprids till aktiva.

Hippologprogrammet

Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning helt inriktad på häst. Utbildningen ges med tre olika inriktningar - ridhäst, travhäst och islandshäst.

Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i Norge och Sverige med syfte att nå ett …

HästSverige

Kunskapssajten HästSverige samlar aktuellt kunnande och vetenskap om allt som rör hästen. Alla texter …

Bli bäst på häst

Bli bäst på häst är en webbkurs med fokus på välfärd, som ligger på …

Attraktivitet och rekrytering

En hög attraktivitetsfaktor kännetecknas av ett öppet och välkomnande klimat, modern undervisning och innovativa hjälpmedel samt utbildningar som attraherar och bidrar till hela branschens kompetensförsörjning.

Hästnäringens Riksanläggningar

Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången är Hästnäringens riksanläggningar.

Adjungerade professorer vid SLU

Hippologprogrammet, som till hälften finansieras av HNS, har adjungerade professorer i ridkonst knutna till …

Accelerator för kompetens

Morgondagens utbildningsteknik skapar möjlighet att nå många för undervisning och kunskapsspridning, via snabba format kan dagsaktuell forskning omsättas i praktiken – utan att tumma på kvalitet.

Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF)

Hästnäringen ska med finansiering från ESF tillsammans bli bättre på kompetensutveckling och bygga en …

Hästnäringens Yrkesnämnd

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor. Arbetsmarknadens parter …

Finansieringsstöd

Företag och föreningar i hästnäringen har goda möjligheter att söka ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten. Här samlar och beskriver vi de möjligheter som finns samt tipsar om aktuella utlysningar.
Hitta din organisation inom hästnäringen