fbpx

Hästnäringens Yrkesnämnd

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor. Arbetsmarknadens parter och hästorganisationerna arbetar tillsammans för att bland annat driva kvalitetsutveckling, fastställa yrkeskompetens och förbättra arbetsmarknaden.

HYN ska hjälpa hästbranschen i frågor rörande:

  • fastställande av yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus
  • kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning
  • arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor
  • kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter
  • frågor om yrke, yrkesval eller kompetensutveckling

Organisationen är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter och hästnäringens organisationer.

Till Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

Hitta din organisation inom hästnäringen