fbpx
Information

Här lägger vi upp dokument, rapporter, broschyrer och faktablad från våra arbetsområden. Saknar du något så tveka inte att höra av dig till oss.

Rapporter

Gilla Häst slutrapport

Utgångspunkten för Gilla Häst var att lyfta fram och dela innehåll som leder i bevis…

Slutrapport samordningsprocess Hästunderstödda Insatser

Det finns en stor potential för hästen att ha en tydligare roll för människors hälsa…

Hästliv - version 2019

När det är dags att ta farväl – en beskrivning och analys av olika alternativ…

Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen

Rapporten presenterar skattningar av den svenska hästnäringens samhällsekonomiska effekter på nationell och regional nivå för…

Hästen och Folkhälsan: forskning - fakta - goda exempel

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering,…

Projektet Hästliv

När det är dags att ta farväl – en beskrivning och analys av olika alternativ…

Hästskattningarna 2004 och 2010 - En analys utifrån näringens perspektiv

Analys av de bakomliggande orsakerna till den skattade ökning av hästantalet som har skett i Sverige…

Biogasrötning av hästgödsel

Rapport från ett forskningsprojekt om rötning av hästgödsel i befintliga biogasanläggningar. Projektet delfinansierades av HNS…

Broschyrer & faktablad

31 anledningar att Gilla Häst

Klokheter, fakta och insikter från projektet Gilla Häst

Hästen och hållbar utveckling

Hur kan hästen bli en planetskötare?

Hästnäringen i siffror - viktigare än du tror

Sammanfattning som presenterar de viktigaste resultaten från statistikmodellen.

Slakterier Häst 2017.1

En lista över de slakterier som tagit emot häst under 2016. Uppdaterad 2017-03-27.

Hästnäringens Samhällsnytta

En översiktlig sammanställning av hästnäringens påverkan och betydelse i det svenska samhället.

Det smarta hästfodret

Faktahäftet från HNS och LRF beskriver fördelar av att använda mindre kraftfoder och istället satsa på mera…

Våga vara klimatsmart!

Tips till dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet.

European Horse Network (EHN)

Sammanfattar syfte, målbild och verksamhet hos EHN.

Arbetsmiljö & Arbetsmarknad

Att arbeta i hästnäringen

Kollektivavtal eller inte? Vilka försäkringar ska man teckna om man är arbetsgivare? Vad tjänar en…

Inbjudan HYN-konferens 2018

Den 30 oktober arrangerar Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) en konferens på Solvalla för HYN:s medlemsorganisationer, hästlärare…

Exempel på riskbedömning för användning av fyrhjuling/ATW

Ett förslag på hur man kan skriva en riskbedömning för användning av fyrhjuling/ATW. Förslaget måste…

Beslut Arbetsmiljöverket - användning av fyrhjuling/ATW

Arbetsmiljöverket beslutar kring hur man ska ställa krav på arbetsgivaren vid hantering av fyrhjuling. Här…

Personal- och arbetsmiljöhandbok för hästverksamheter

Inom ramen för arbetsmarknadssatsningen Morgondagens Hästjobb har HNS tagit fram denna ifyllningsbara mallen med personal-…

Hästnäringen som arbetsgivare

En målgruppsundersökning med fokus på upplevelsen av hästnäringen som arbetsgivare. Undersökningen är genomförd av Scandinavian…

Morgondagens Hästjobb och Utbildning

En omvärldsanalys över samhällstrender och utvecklingsfaktorer som påverkar hästnäringens arbetsmarknad och utbildning.

Checklista för arbetsmiljön inom hästnäringen

Ifyllningsbar checklista som underlag och hjälpmedel under skyddsronden för verksamheten.

Avel & Uppfödning

Avelsrapport 2021 - Hästar och uppfödare i Sverige

Nyckeltal för svensk hästuppfödning under åren 2016-2020

Att kunna seminera sitt sto hemma - en marknadsundersökning

HNS/LRF Häst och Växa Sverige genomförde under 2017 två separata projekt/förstudier om hemseminering av ston…

Uppfödningskalkyl - Horses made in Sweden

Produktkalkylen ska bidra till att ge en enkel översikt av kostnaderna för hästuppfödning, skapa ett…

Horses made in Sweden - Exporthjälp

Horses made in Sweden handlar om att stärka hästaveln i Sverige. Som ett steg i det…

Avelsrapport 2017 - Hästar och uppfödare i Sverige

Nyckeltal för svensk hästuppfödning under åren 2012 – 2016

Avelsrapport 2014 - Hästar och uppfödare i Sverige

En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2009 – 2013.

Avelsrapport 2012 - Hästar och uppfödare i Sverige

En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007 – 2011.

Årsredovisningar

Årsredovisning HNS 2023

Årsredovisningen för 2023 signerades digitalt av såväl styrelse som revisor.

Årsredovisning HNS 2022

Årsredovisningen för 2022 signerades digitalt av såväl styrelse som revisor.

Årsredovisning HNS 2021

Årsredovisningen för 2021 signerades digitalt av såväl styrelse som revisor.

Årsredovisning HNS 2020

Årsredovisningen för 2020 signerades digitalt av såväl styrelse som revisor.

Remissvar

Remissyttrande: Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård

HNS lämnade yttrandet tillsammans med följande organisationer; Svensk Travsport (ST), Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Lantbrukarnas Riksförbund…

Remissyttrande: Uppdraget att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem

HNS lämnade yttrandet tillsammans med följande organisationer; Svensk Travsport (ST), Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Lantbrukarnas Riksförbund…

Remissyttrande: Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), AB Trav…

Remissyttrande: En samlad djurhälsoreglering

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF…

Remissyttrande: Statens Jordbruksverk föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälningsplikt och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF…

Remissyttrande: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF…

Remissyttrande: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF…

Remissyttrande: Utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse…

Remissyttrande: Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om hästhållning (L101)

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund,…

Remissvar: Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland

Detta remissvar har lämnats av LRF efter samverkan med HNS och Hästnäringens Avelskommitté.

Hitta din organisation inom hästnäringen