fbpx
Rapporter

Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen

Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen

Rapporten presenterar skattningar av den svenska hästnäringens samhällsekonomiska effekter på nationell och regional nivå för 2016. Skattningarna bygger på en modell för hästnäringens samhällsekonomi som har sin utgångspunkt i summering av total konsumtion av hästrelaterade varor och tjänster i Sverige under ett år. Rapporten presenterar även den Business Intelligence (BI) lösning som ligger till grund samt hur bakgrundsdata har samlats in, lagrats och paketerats för att slutligen presenteras med hjälp av ett BI-verktyg.

År 2016 uppskattades hästnäringen i Sverige generera en direkt omsättning på 31,3 miljarder kronor motsvarande en sysselsättning om ca 16 900 helårsarbetskrafter.

Rapporten och den statistiska modellen är resultatet av ett samverkansprojektet finansierat av HNS, Svensk Travsport, LRF Häst, ATG, Västra Götalandsregionen, EuroHorse/Svenska Mässan, Högskolan Dalarna samt ett antal offentliga finansiärer som länsstyrelser och regionförbund.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 581.5 KB

Hitta din organisation inom hästnäringen