fbpx

Hästen i fokus

Hästen är vår mest värdefulla resurs och grunden för hela hästnäringen. God hästhållning samt en omsorg om hästens välfärd, hälsa och välbefinnande är alltid högsta prioritet.

Avelskommittén

Hästnäringens Avelskommitté är ett nätverk för avel- och uppfödningsfrågor inom hästnäringen.

Djurvälfärdskommittén

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Hästen i samhället

Hästen spelar en viktig roll såväl ur ett samhällsperspektiv som för den enskilda individen. En hållbar utveckling och tillväxt ska ta hänsyn till både hästen och samhället, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Hästen och folkhälsan

Hästen är på olika sätt en värdefull resurs i olika verksamheter och insatser med …

Statistikmodell för hästnäringen

Vi vet mycket om vår hästnäring men inte tillräckligt. Den nya statistikmodellen - Hästnäringen …

Utbildning med kvalitet

Utbildningar i hästnäringen kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet, motsvarar branschens behov för framtiden, svarar mot omvärldens krav och innebär en god anställningsbarhet.

Hippologprogrammet

Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning helt inriktad på häst. Utbildningen ges med tre olika inriktningar - ridhäst, travhäst och islandshäst.

Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i Norge och Sverige med syfte att nå ett …

Attraktiv hästnäring

Hästnäringen erbjuder aktiviteter samt lika villkor och möjligheter för alla kring hästen. Arbetsmarknaden är utvecklad med hållbara, trygga och attraktiva hästjobb. Det engagemang som finns vårdas och tillvaratas samtidigt som nya vägar att engagera flera utforskas.

Hästnäringens Unga Ledare (HUL)

Hästnäringens Unga Ledare är utvecklingsprogrammet som ger unga kunskap och verktyg för att skapa förutsättningar mot en framtid i hästnäringens ledande organisationer.

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Tillsammans med LRF Häst och Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) driver vi på HNS två olika projekt för att ta fram kvalitetssystem för hästföretag respektive svenska hästgymnasium.
Hitta din organisation inom hästnäringen