fbpx

Hästen i fokus

Hästen är vår mest värdefulla resurs och grunden för hela hästnäringen. God hästhållning samt en omsorg om hästens välfärd, hälsa och välbefinnande är alltid högsta prioritet.

Skitsmart

Via Hästnäringens Miljökommitté drivs projektet Skitsmart för att öka medvetenhet och kunskap om hästhållares…

Miljökommittén

Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor inom sektorn i stort och för verksamheter med häst.

Hästen i samhället

Hästen spelar en viktig roll såväl ur ett samhällsperspektiv som för den enskilda individen. En hållbar utveckling och tillväxt ska ta hänsyn till både hästen och samhället, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Hästen i samhällsnära arbete

Hästen är tillbaka på våra gator och torg som en både social och miljövänlig arbetare.

Statistikmodell för hästnäringen

Vi vet mycket om vår hästnäring men inte tillräckligt. Den nya statistikmodellen - Hästnäringen…

Utbildning med kvalitet

Utbildningar i hästnäringen kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet, motsvarar branschens behov för framtiden, svarar mot omvärldens krav och innebär en god anställningsbarhet.

Hippologprogrammet

Hippologprogrammet är Sveriges enda universitetsutbildning helt inriktad på häst. Utbildningen ges med tre olika inriktningar - ridhäst, travhäst och islandshäst.

Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF)

Hästnäringen ska med finansiering från ESF tillsammans bli bättre på kompetensutveckling och bygga en…

Attraktiv hästnäring

Hästnäringen erbjuder aktiviteter samt lika villkor och möjligheter för alla kring hästen. Arbetsmarknaden är utvecklad med hållbara, trygga och attraktiva hästjobb. Det engagemang som finns vårdas och tillvaratas samtidigt som nya vägar att engagera flera utforskas.

Regional Samverkan

Genom regionala samordnare utspridda över landet stöttar vi samverkan mellan organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till hästnäringen.

Hästföretagarcentrum

Inom samverkans formen Hästföretagarcentrum erbjuds utbildningar, digitala verktyg samt rådgivning för hästföretagare i hela landet.
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.