fbpx

En brygga mellan stad och land

Vi på HNS arbetar för att låta hästen ta landet närmre staden och förbättra förutsättningarna att utöva sitt intresse eller verksamhet – oavsett var man bor.

Hästen i samhällsnära arbete

Hästen är tillbaka på våra gator och torg som en både social och miljövänlig arbetare.

Regional Samverkan

Genom regionala samordnare utspridda över landet stöttar vi samverkan mellan organisationer, föreningar och andra aktörer med koppling till hästnäringen.

Ungdomsarena för aktivitet och ledarskap

Vi på HNS vill öka ungdomsinflytandet inom våra organisationer och se fler unga satsa på en framtid i hästnäringen.

Hästnäringens Unga Ledare (HUL)

Hästnäringens Unga Ledare är utvecklingsprogrammet som ger unga kunskap och verktyg för att skapa förutsättningar mot en framtid i hästnäringens ledande organisationer.

Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS)

Genom HUS finansierar vi ungdoms- och rekryteringsverksamhet i hästnäringens olika förbund och organisationer.

Attraktiv arbetsmarknad och hållbara hästföretag

Vi på HNS arbetar tillsammans med hästnäringens förbund och organisationer för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad med hållbara, trygga och attraktiva hästjobb.

Arbetsgivare i hästnäringen

Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare. Här hittar du tips och information om rekrytering, vad som gäller när man ska och har anställt samt information och material kring arbetsmiljö.

Jobba i hästnäringen

Är ett arbete med hästar ditt drömjobb? Här hittar du mer information om yrken inom hästnäringen och var du kan utbilda dig, men också vad du bör tänka på kring lön, försäkringar och andra villkor.

Gemenskap bortom olikheter

Vi på HNS tror att hästen är ett utmärkt verktyg för att skapa gemenskap och sammanhållning mellan olika grupper i samhället.

Hästen förenar människor

Hästen fungerar som en brygga mellan människor med olika bakgrund. Vi på HNS vill främja magiska möten med fokus på gemenskapen runt hästen och inte våra olikheter som människor.

Samverkan

HNS är en paraplyorganisation för svensk hästnäring, för att det ska fungera sker den…

Öppna landskap

Vi på HNS arbetar för att stärka hästens roll som en landskapsvårdare, stimulera svensk avel och uppfödning samt sprida information om hästens roll i ett hållbart kretslopp.

Avelskommittén

Hästnäringens Avelskommitté är ett nätverk för avel- och uppfödningsfrågor inom hästnäringen.

Miljökommittén

Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor inom sektorn i stort och för verksamheter med häst.

Ro och styrka

Vi på HNS arbetar för att stärka hästens roll som verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige – det är något med utsidan på en häst som gör gott för insidan hos en människa.

Hästunderstödda Insatser

Hästen tar nya steg i samhället och används mer och mer som en resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg. Samvaro med hästar gör gott för människor både fysiskt och psykiskt.

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik

Ridskolan Strömsholm har efter ett samarbete med HNS, Svenska Ridsportförbundet och Organisationen för Hästunderstödda…

Hästen i fokus

Vi på HNS arbetar för att vi alltid ska ha hästens välmående i fokus, i allt vi gör, alla dagar.

Djurvälfärdskommittén

Hästnäringens Djurvälfärdskommitté är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

När hästens liv är slut

Att prata om avlivning och slakt är svårt, men viktigt – för hästarnas skull.
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.