fbpx

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Certifiering för alla typer av verksamheter med hästhållning.
Certifiera din hästverksamhet

LRF Häst och HNS har efter önskemål från branschen tagit fram en frivillig certifiering för alla typer av verksamheter med hästhållning. Några förbund inom hästnäringen har redan interna system för kvalitetsmärkning (Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport och Svenska Islandshästförbundet). Det har däremot saknats för verksamheter som uppfödning, inackordering och hästutbildning. Syftet är att få en gemensam standard som ska fylla den lucka som finns och processen sker i nära samarbete med de förbund som har kvalitetsmärkningssystem.

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är ett fastställt regelverk som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö. Alla verksamheter kontrolleras utifrån samma krav som ingår i standarden. Certifieringen kommer att utföras av SMAK Certifiering AB som gör en oberoende granskning.

Kvalitetsmärkning är något en bransch själva väljer att ta fram samt beslutar vad som ska ingå, dvs. säkras upp (kontrolleras/kvalitetssäkras). Det innebär att företag som ansluter sig bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet som också dokumenteras. Syftet är att kunden vet att den produkt, vara eller tjänst som erbjuds är kontrollerad utifrån de områden och krav som ingår i systemet.

Certifiering visar att någon har granskat att ett företag arbetar enligt ett fastställt regelverk och ett certifikat (märkning) utfärdas. Några exempel på märkningar för andra verksamheter inom de gröna näringarna är KRAV och Svensk Sigill.

Revision av ett system innebär att det granskas mot fastställda krav. Revisionen kan ske genom egenkontroll eller av extern part (sk. andra- eller tredjepartsrevision). Upptäcks brister ska dessa dokumenteras och åtgärdas.

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Parallellt med utvecklingen av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet har också Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) arbetat med en kvalitetssäkring för gymnasieskolor med hästinriktning, Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. Systemet bygger på samma modell som Kvalitetsmärkt Hästverksamhet med ett tillägg med branschkrav kopplade till utbildning. Även i det systemet, som också lanseras i mars, är det SMAK Certifiering AB som kommer sköta revisioner och utfärda certifikat.

Läs mer hos HYN

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen