fbpx

HNS – för hästnäringens bästa

Vi är en paraplyorganisation som vill förbättra förutsättningarna för alla hästar och hästvänner – stora som små, kända profiler till amatörer, oavsett sport eller förbundstillhörighet. Gemensamt med våra samarbetsorganisationer är hästen – vi tror att det finns en häst för alla. Verksamheten utgår från stiftelseurkunden samt en treårig strategiplan som tillsammans med vår vision är det vi strävar efter långsiktigt.

Visionen inspirerar och motiverar oss: Hästen utvecklar och förenar Sverige

Missionen beskriver det vi gör till vardags: Med kunskap, kvalitet och samverkan bidrar HNS till en långsiktigt hållbar svensk hästnäring.

Hästnäringens Riksanläggningar

HNS huvudfokus är att utveckla Hästnäringens Riksanläggningar – Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången – till moderna utbildningsanläggningar. HNS medfinansierar också flera utbildningar, bland annat Hippologprogrammet med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman samt ett antal yrkeshögskoleutbildningar som hovslagare, beridare och inom hästunderstödda insatser.

Organisation

Lär dig mer om hur vår verksamhet är organiserad

HNS Styrelse

Styrelsen sätts samman av stiftarna och SvRF

Finansiering

HNS verksamhet finansieras via spelet på hästar

Historik

En statlig Hästutredning 1991 konstaterade att Sverige saknade en nationell plattform för hästfrågor och mot den bakgrunden stiftades HNS 1992 på initiativ av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG). HNS fick uppdraget att hantera nationella frågor med koppling till hästhållning – och med särskilt fokus på utbildning, avel och uppfödning.

Begreppet hästnäring omfattar alla aktiviteter som baseras på användning och innehav av hästar, i såväl hobby- som professionella verksamheter som omsättning av hästrelaterade varor och tjänster.

Hitta din organisation inom hästnäringen