fbpx

Samverkan

HNS är en paraplyorganisation för svensk hästnäring, för att det ska fungera sker den absoluta majoriteten av vårt arbete i samverkan med sektorns övriga organisationer. Genom detta nära samarbete kan vi arbeta med gemensamma frågor och tala med en röst för hela näringen. Till vår hjälp har vi ett antal mer eller mindre formella strukturer som vi berättar mer om här.

Hästnäringens Representationsråd (HRR)

Samlar 12 av landets största hästorganisationer

European Horse Network

Nätverk för hästfrågor inom Europa

Hästnäringens Kommittéer

Hästnäringens kommittéer fungerar som nätverk och referensgrupper för olika frågor inom hästnäringen. HNs samordnar tre kommittéer i samverkan med näringens organisationer; inom avel, miljö och hållbarhet samt djurvälfärd. Att arbeta i samverkan och samråd är viktigt kring dessa frågor, som till stora delar är av likartat intresse för hela näringen, oavsett häst eller inriktning. En gemensam syn och hantering av övergripande och gemensamma frågor kan på sikt leda till ökat gehör från myndigheter, riksdag och regering.

Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen