fbpx

Miljökommittén

Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor inom sektorn i stort och för verksamheter med häst.

Miljökommittén samlar ett antal av hästnäringens organisationer tillsammans med HNS. Samverkan fokuserar övergripande kring information om gemensamma frågor som kan minimera näringens negativa klimatpåverkan. Under den senaste tiden har hästen också blivit utpekad som en stor miljöbov och det är därför viktigt att synliggöra och utveckla den positiva påverkan som hästen kan ha på klimatet.

Att arbeta tillsammans är viktigt för dessa frågeställningar som till stora delar är likartade för hela näringen, oavsett häst eller verksamhet. Kommittén samordnar samt avger gemensamma remissvar och yttranden inom ansvarsområdet.

Ledamöter i hästnäringens Miljökommitté
  • Viktoria Östlund, ordförande (LRF Häst)
  • Charlotte Jibréus (HNS)
  • Karin Svensson (Svensk Travsport)
  • Margareta Lindahl (Svenska Hästavelsförbundet)
  • Elin Gustavsson (Svenska Ridsportförbundet)
  • Tom Meurling (Brunte)

Hästhusesyn har blivit Miljöhusesyn
Från och med 2010 ingår Hästhusesyn med ett eget kapitel i den mer omfattande rapporten Miljöhusesyn. Beställ Miljöhusesyn gratis:

Miljöhusesyn

Tidigare arbete/projekt
Via Miljökommittén har hästnäringen under ett antal år medverkat i olika projekt och tagit fram material med koppling till miljö, klimat och hållbarhet. Läs mer om dessa olika satsningar via materialet nedan.

Dokument

Våga vara klimatsmart!

Tips till dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 4.6 MB

Det smarta hästfodret

Faktahäftet från HNS och LRF beskriver fördelar av att använda mindre kraftfoder och istället satsa på mera näringsrikt vallfoder.

Häftet kan även beställas i tryckt format, det gör du via e-post till Sara Lennartsson: sara.lennartsson@lrf.se

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.2 MB

Biogasrötning av hästgödsel

Rapport från ett forskningsprojekt om rötning av hästgödsel i befintliga biogasanläggningar. Projektet delfinansierades av HNS och LRF.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.5 MB

Klimatpolicy för hästnäringen
Efter förarbete i kommittén enades Hästnäringens Representationsråd (HRR) den 23 september 2015, om en uppdaterad version av Klimatpolicyn. Ladda ner dokumentet nedan för att läsa mer.

Dokument

Hästnäringens Klimatpolicy

Ladda ner Format: pdf Storlek: 134.3 KB

Kontaktperson
Charlotte Jibréus Samordnare opinionsbildning, hållbarhet & ungdomsverksamhet
Hitta din organisation inom hästnäringen