fbpx

Organisering av verksamheten

HNS har ett övergripande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för Hästnäringens Riksanläggningar – Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången. I ansvaret ingår att säkerställa så anläggningarna används på det bästa sättet för svensk hästsektor och att den utbildning som erbjuds är av hög kvalitet och relevans. HNS är minoritetsägare (9% av aktierna) i respektive anläggnings driftsbolag och genom konsortialavtal med övriga ägare ges inflytande i verksamhet och ägardirektiv.

Stiftelsen Hästforskning (SHF)

Stiftelsen Hästforskning (SHF) bildades 2004 av HNS i samverkan med ATG, Agria och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Som stiftare har HNS ansvar för en god utveckling av forskningen inom SHF samt att säkra dess finansiering.

SHF:s utlysning 2019 är på totalt 12,5 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

 

Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.