fbpx

Avelskommittén

Hästnäringens Avelskommitté är ett nätverk för avel- och uppfödningsfrågor inom hästnäringen.

Kommittén samlar hästnäringens stora avelsorganisationer tillsammans med LRF Häst och HNS. Samverkan fokuserar på att stärka det gemensamma arbetet kring avel- och uppfödningsfrågor inom svensk hästnäring. Andra viktiga områden för gemensam dialog är till exempel lagstiftning och villkor som hästuppfödare.

Att arbeta tillsammans är viktigt för dessa frågeställningar som till stora delar är likartade för hela näringen, oavsett häst eller inriktning. Avelskommittén deltar även i Jordbruksverkets Referensgrupp för hästfrågor och samordnar samt avger gemensamma remissvar och yttranden inom ansvarsområdet.

Projekt

HNS avsätter årligen ca 1,5 miljoner till verksamhet och projekt på avel- och uppfödningsområdet. Avelsorganisationerna i kommittén tar del av dessa genom att årligen söka finansiering till projekt på området. Samordning och uppföljning av projekten sker via kommittén. Förutom avelsorganisationernas projekt drivs varje år även ett antal gemensamma satsningar som samordnas centralt av HNS.

Ledamöter i Hästnäringens Avelskommitté
  • Christina Olsson, ordf (Svensk Travsport)
  • Maria Pettersson (HNS)
  • Monica Wolf (Svensk Galopp)
  • Helen Uddefors (Swedish Warmblood)
  • Linda Andersson (Svenska Hästavelsförbundet)
  • Sara Lennartsson (LRF Häst)
Kontaktperson
Maria Pettersson Samordnare avel & hästvälfärd
Hitta din organisation inom hästnäringen