fbpx

Hästnäringens Representationsråd (HRR)

HRR är ett råd för samverkan som samlar tolv av de nationella aktörerna inom svensk hästsektor för dialog kring gemensamma frågor.

HNS tog initiativ till att bilda HRR under våren 2008 för att skapa en plattform för samverkan över verksamhetsgränser i hästnäringen. Rådet samlar ordförande och chefstjänsteman från varje organisation till sammanträde två heldagar om året. På agendan finns gemensamma frågor för svensk hästnäring men också aktuella områden inom HNS verksamhet. HRR fungerar även som ett bollplank för HNS genom till exempel förankring av projekt och gemensamma satsningar.

Organisationer i HRR

Kontaktpersoner
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen