fbpx

Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i Norge och Sverige med syfte att nå ett ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället. Hästforskning via stiftelsen ska öka kunskaperna och synliggöra hästens roll och position i samhället.

SHF bildades 2004 av HNS i samverkan med ATG, Stiftelsen Lantbruksforskning och Agria Djurförsäkring. Det dröjde till 2006 innan stiftelsen fick statlig samfinansiering genom forskningsrådet Formas. Under 2009 formerades ett Norsk-Svenskt samarbete via Norges Forskningsråd som även tillförde två andra norska finansiärer; Norsk Rikstoto och Forskningsmidler over Jordbruksavtalen. Samverkan mellan näringen och staten i de båda länderna ger möjlighet att stödja både forskningsprojekt inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap, såväl som forskning kring hästens relationer till människa, samhälle och miljö.

De senaste tio åren (2011-2020) har Stiftelsen Hästforskning finansierat drygt 100 forskningsprojekt med motsvarande omkring 150 miljoner.

Till Stiftelsen Hästforskning

Kontaktpersoner
Maria Pettersson Samordnare avel & hästvälfärd
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen