fbpx

Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i Norge och Sverige med syfte att nå ett ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället. Hästforskning via stiftelsen ska öka kunskaperna och synliggöra hästens roll och position i samhället.

SHF bildades 2004 av HNS i samverkan med ATG, Stiftelsen Lantbruksforskning och Agria Djurförsäkring. Det dröjde till 2006 innan stiftelsen fick statlig samfinansiering genom forskningsrådet Formas. Under 2009 formerades ett Norsk-Svenskt samarbete via Norges Forskningsråd som även tillförde två andra norska finansiärer; Norsk Rikstoto och Forskningsmidler over Jordbruksavtalen. Samverkan mellan näringen och staten i de båda länderna ger möjlighet att stödja både forskningsprojekt inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap, såväl som forskning kring hästens relationer till människa, samhälle och miljö.

De senaste tio åren (2011-2020) har Stiftelsen Hästforskning finansierat drygt 100 forskningsprojekt med motsvarande omkring 150 miljoner.

Till Stiftelsen Hästforskning

Kontaktpersoner
Maria Pettersson Projektledare
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.