fbpx

Hästnäringens Unga Ledare (HUL)

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort.

HUL ska vara en gemensam plattform för de unga inom hästnäringens organisationer som vill ta steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ger möjlighet till en personlig utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om andra organisationer är viktigt för ett väl fungerade nätverk och ökar förståelsen för gemensamma frågor inom hästnäringen.

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med HUL:are omfattar nu ett 50-tal ungdomar.

 

2022

Under året har vi en utbildning som går under ledarskapsprogrammet HUL;

HUL Utbildning steg 1, (ålder 15-20 år). Syftet är att genomföra en grundläggande ledarskapsutbildning som ger engagerade ungdomar en bra grund. Målsättningen är att ge deltagarna bra förutsättningar och kunskap för att kunna ansöka vidare till HUL utbildning steg 2, som planeras genomföras under 2023.

Utbildningen genomförs under vårens andra kvartal med två digitala träffar och en fysisk träff.

Vill du gå utbildningen 2022? 

Läs mer här och ansök senast 25 februari

FAKTA HUL

HUL Nätverk

Nätverket är uppbyggt med alla tidigare deltagare från HUL. Syftet med nätverket är att stärka deltagarna som grupp, utbyta erfarenheter och lätt få kontakt med varandra. Det är idag ca 50 ungdomar som ingår i nätverket

HUL Nätverket kommer att ha digitala träffar och minst två fysiska träffar. Den sista träffen planeras in samband med SIHS på Friends Arena, om möjligt då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varför ett ledarskapsprogram?

För deltagarna:

  • Förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
  • Får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
  • Bygger ett kontaktnätverk med andra unga
  • Fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
  • Ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
  • Personlig utveckling via analyser och gruppövningar

För organisationerna:

  • Programmet formar och lyfter fram organisationens framtida ledare
  • Främjar kunskapsöverföring om den egna sporten och organisationen
  • Bygger förebilder som visar andra vägar i hästnäringen än sportelit
  • Skapar en ”plattform” av engagerade unga till olika uppdrag
Kontaktperson
Ulrika Backan Projektledare
Hitta din organisation inom hästnäringen