fbpx

Hästnäringens Unga Ledare (HUL)

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort.

Ledarskapsprogrammet startade för första gången under 2016, då deltog 45 unga talanger från hästnäringens olika organisationer. Under 2017 fortsatte programmets del 2, som var en fördjupning för elva unga ledare utvalda från den första omgångens deltagare. Under 2018 och 2019 var det sammanlagt 30 stycken nya talanger som gick programmet.

Under 2020 tar vi inte in några nya deltagare utan avvaktar med utbildningen till 2021. I år kommer vi istället satsa på aktiviteter för tidigare deltagare, som numera ingår i plattformen för HUL Nätverk.

FAKTA HUL

HUL Nätverk

Nätverket är uppbyggt med alla tidigare deltagare från HUL. Syftet med nätverket är att stärka deltagarna som grupp, utbyta erfarenheter och lätt få kontakt med varandra.

Under 2020 får deltagarna möjlighet till två fysiska träffar med nätverket vars innehåll och placering deltagarna själva får vara med och påverka.

Se deltagarna i HUL 2017 & 2018

Varför ett ledarskapsprogram?

För deltagarna:

  • Förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
  • Får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
  • Bygger ett kontaktnätverk med andra unga
  • Fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
  • Ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
  • Personlig utveckling via analyser och gruppövningar

För organisationerna:

  • Programmet formar och lyfter fram organisationens framtida ledare
  • Främjar kunskapsöverföring om den egna sporten och organisationen
  • Bygger förebilder som visar andra vägar i hästnäringen än sportelit
  • Skapar en ”plattform” av engagerade unga till olika uppdrag
Kontaktperson
Ellinor Fuchs Projektledare (Föräldraledig)
Ulrika Backan Projektledare
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.