fbpx

Statistikmodell för hästnäringen

Vi vet mycket om vår hästnäring men inte tillräckligt. Den nya statistikmodellen - Hästnäringen i siffror - presenterar fakta om hästnäringens samhällsekonomiska effekter.

Högskolan Dalarna har på uppdrag av hästnäringens organisationer utvecklat den första genomgripande utredningen om hästnäringens samhällsekonomiska betydelse sedan 2004.

HNS är tillsammans med Svensk Travsport och LRF initiativtagare till utvecklingsprojektet som presenterades i mitten av november 2018. Högskolan Dalarna har utvecklat en så kallad Business Intelligence (BI) modell som beskriver hästnäringens samhällsekonomiska effekter nedbrytbara mellan geografiska områden, olika inriktningar och användningsområden av hästen.

Resultaten presenteras via verktyget Hästnäringen i siffror som är öppet och tillgängligt för alla:
Besök Hästnäringen i siffror och ta del av statistiken

Dokument

Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen

Rapporten presenterar skattningar av den svenska hästnäringens samhällsekonomiska effekter på nationell och regional nivå för 2016. Skattningarna bygger på en modell för hästnäringens samhällsekonomi som har sin utgångspunkt i summering av total konsumtion av hästrelaterade varor och tjänster i Sverige under ett år. Rapporten presenterar även den Business Intelligence (BI) lösning som ligger till grund samt hur bakgrundsdata har samlats in, lagrats och paketerats för att slutligen presenteras med hjälp av ett BI-verktyg.

År 2016 uppskattades hästnäringen i Sverige generera en direkt omsättning på 31,3 miljarder kronor motsvarande en sysselsättning om ca 16 900 helårsarbetskrafter.

Rapporten och den statistiska modellen är resultatet av ett samverkansprojektet finansierat av HNS, Svensk Travsport, LRF Häst, ATG, Västra Götalandsregionen, EuroHorse/Svenska Mässan, Högskolan Dalarna samt ett antal offentliga finansiärer som länsstyrelser och regionförbund.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 581.5 KB

Hästnäringen i siffror – viktigare än du tror

Sammanfattning som presenterar de viktigaste resultaten från statistikmodellen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 3.5 MB

Finansiärer

Rapporten och den statistiska modellen är resultatet av ett samverkansprojektet finansierat av HNS, Svensk Travsport, LRF Häst, ATG, Västra Götalandsregionen, Svenska Mässan, Högskolan Dalarna samt ett antal offentliga finansiärer som länsstyrelser och regionförbund.

Samarbetspartners i projektet har varit Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket och Svenska Ridsportförbundet.

Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen