fbpx

Hästens samhällserbjudande

Hästen är en utmärkt resurs för hållbara samhällstjänster, den skapar gemenskap och är en symbol för vårt öppna landskap.

Hästen i samhällsnära arbete

Hästen är tillbaka på våra gator och torg som en både social och miljövänlig arbetare.

Statistikmodell för hästnäringen

Vi vet mycket om vår hästnäring men inte tillräckligt. Den nya statistikmodellen - Hästnäringen …

Brukshästcentrum

Brukshästcentrum Wången har uppgiften att stärka brukshästens roll i samhället och öka affärsmöjligheterna för …

Hästen och folkhälsan

Hästen är en välgörare som får människan att må bra. Den bidrar till en sund och hållbar livsstil, både fysiskt och psykiskt. Hästen skapar unika band till människan men också gemenskap människor emellan.

Hästen förenar människor

Hästen fungerar som en brygga mellan människor med olika bakgrund. Vi på HNS vill främja magiska möten med fokus på gemenskapen runt hästen och inte våra olikheter som människor.

Hästunderstödda Insatser

Hästen tar nya steg i samhället och används mer och mer som en resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg. Samvaro med hästar gör gott för människor både fysiskt och psykiskt.

HUI Samverkanscentrum

Samlar relevanta och intresserade aktörer för att stödja och utveckla tillgången till hälsofrämjande insatser …

Hästen och folkhälsan

Hästen är på olika sätt en värdefull resurs i olika verksamheter och insatser med …
Hitta din organisation inom hästnäringen