fbpx

Hästunderstödda Insatser

Hästen tar nya steg i samhället och används mer och mer som en resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg. Samvaro med hästar gör gott för människor både fysiskt och psykiskt.

Tillsammans med hästen skapas en unik situation och möjlighet att möta människor. Idag ökar intresset för insatser med hjälp av hästen inom både friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt olika specialpedagogiska verksamheter. Området i sin helhet kan sammanfattas som Hästunderstödda Insatser (HUI).

Tillväxtpotential
I Sverige har vi mycket goda förutsättningar att använda vår kamrat hästen till mer än rekreation och sport. Inget annat land kan erbjuda den typen av rid/hästsportanläggningar med kommunalt stöd som också bygger på ett stort ideellt engagemang.

Även om efterfrågan på insatser mot människor med hjälp av hästen har ökat kraftigt så finns ett antal utvecklingsområden för att området ska kunna växa. Kunskaper kring HUI är generellt underutvecklade hos kommuner, landsting, Försäkringskassan och andra inblandade offentliga aktörer. Det är svårt att få HUI beviljat med subvention eller mot ersättning, och om det beviljas så beror det ofta på den enskilde handläggarens kunskap och/eller inställning. Dessutom så uttalas ofta att det fortfarande saknas ”tillräcklig” evidensbaserad praktik på området, något som idag är ett krav inom människovården.

Dokument

Hästen och Folkhälsan: forskning – fakta – goda exempel

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är också en viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Skriften Hästen och Folkhälsan är framtagen i samverkan med Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) och belyser översiktligt hur hästsektorn kan bidra till en jämlik folkhälsa. Genom att visa exempel på framgångsrika hästunderstödda verksamheter hoppas vi att många kan använda rapporten som inspiration.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 5.2 MB

Utbildning

Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – inriktning terapi, lärande och aktivitet

Utbildningen ges på distans inom Hästsportens Folkhögskola med utbildningsplats Ridskolan Strömsholm för de praktiska delarna. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola med intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs. Mer information via länken:

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik

Tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet

Utbildningen ges på distans inom Hästsportens Folkhögskola med utbildningsplats Wången för de praktiska delarna. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Utbildningen riktar till sig dig som har har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid Hästunderstödda insatser med inriktning på aktivitet. Mer information via länken:

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen