fbpx

HUI Samverkanscentrum

Samlar relevanta och intresserade aktörer för att stödja och utveckla tillgången till hälsofrämjande insatser med hästen och dess miljö, Hästunderstödda Insatser (HUI).
Foto: Eva Törnqvist

För att stödja och utveckla tillgången till hälsofrämjande insatser med hästen och dess miljö som resurs startades 2019 ett Samverkanscentrum av HNS, Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI), Ridskolan Strömsholm och Svenska Ridsportförbundet. Över tid har även Svensk Travsport intresserat sig för och anslutit sig.

Med Samverkanscentrumet vill organisationerna öka tillgängligheten till verksamheter där hästen medverkar till att främja hälsa, lärande och ett gott liv för personer i behov av stöd och insatser.

Samverkanscentrumet ska värna om utveckling och bistå som en oberoende part för att utveckla relationer mellan branschens entreprenörer, ideella aktörer och offentlig sektor.

Hästunderstödda Insatser (HUI)

Hästunderstödda Insatser, HUI, är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation med hästen och dess miljö som resurs. Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Insatserna kan avse stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

Tilläggsutbildning HUI - RS

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi, lärande, aktivitet ger deltagarna kunskap om och kompetens att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola. Hästsportens Folkhögskola är anordnare och utbildningen ges på RS i samverkan med SvRF och OHI, med stöd av HNS.

Tilläggsutbildning Hästunderstödd Aktivitet - W

Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning aktivitet – vänder sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet alternativt inom socialt/psykosocialt arbete eller motsvarande. Utbildningen riktar sig till dig som har intresse av att använda hästar och dess miljö som resurs vid Hästunderstödda insatser med inriktning på Aktivitet. Hästsportens Folkhögskola är anordnare och utbildningen ges på Wången i samverkan med OHI.

Friskvård och aktivitet med häst

Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsklubbar finns en omfattande verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning. Cirka 4 000 ryttare med funktionsnedsättning får genom ridsporten möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning och tävlingskarriär.

Hästen och Folkhälsan: forskning - fakta - goda exempel

Hästen och Folkhälsan: forskning – fakta – goda exempel

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är också en viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Skriften Hästen och Folkhälsan är framtagen i samverkan med Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) och belyser översiktligt hur hästsektorn kan bidra till en jämlik folkhälsa. Genom att visa exempel på framgångsrika hästunderstödda verksamheter hoppas vi att många kan använda rapporten som inspiration.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 5.2 MB

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen