fbpx

Brukshästcentrum

Brukshästcentrum Wången har uppgiften att stärka brukshästens roll i samhället och öka affärsmöjligheterna för branschens entreprenörer. Brukshästcentrum är en oberoende part som arbetar för att utveckla relationerna mellan branschen och köpare av tjänster. På Wången utbildas och vidareutbildas kuskar och entreprenörer.
Brukshästcentrum är ett resurscentrum för aktiva utövare, föreningar och organisationer inom brukshästbranschen. Det ska fungera som en plattform för samordning, utveckling och marknadsföring av brukshästen i Sverige.

Den moderna brukshästkörningen präglas av ett brett och engagerat entreprenörskap. Brukshästar används i skogs- och jordbruket, turism, parkskötsel, sopkörning och skötsel av naturskyddsområden. För att stödja och utveckla brukshästkörningen startades Brukshästcentrum Wången av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS),  Brukshästorganisationernas samarbetskommitté (Brunte) och Wången. Brukshästcentrum ska värna utveckling och användning av brukshästar.

På Wångens hemsida finns mer information om Brukshästcentrum samt tips samlade för dig som upphandlar tjänster åt kommuner, kontaktuppgifter till entreprenörer och mycket mer. Här finns även information om kuskutbildningen i brukshästkörning.

Till Brukshästcentrum

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen