fbpx

Hästen i samhällsnära arbete

Hästen är tillbaka på våra gator och torg som en både social och miljövänlig arbetare.

Under 1900-talet förändrades hästens roll i det svenska samhället mycket. Den var ett pålitligt arbetsredskap i jordbruket och stod för majoriteten av alla transporter på landets vägar. Via industrialiseringen försvann hästens roll som nyttodjur, men vinden har vänt och hästen är på väg tillbaka i takt med en ökad efterfrågan och strävan mot ett hållbarare samhälle.

Hästen är tillbaka i stan

De senaste åren har vi kunnat se en ökad efterfrågan på tjänster och uppdrag där hästen ses som en värdefull resurs i stadsnära miljöer. En undersökning har visat att ca 30% av landets kommuner använder arbetshästar, främst till skogsarbete (50%) men även för snöröjning, parkskötsel, gräsklippning och sophämtning. Användning av hästen passar väl med dagens trend där många företag och kommuner satsar på en hållbarhetsstrategi och/eller vill miljöprofilera sig. Hästen är dessutom varsam mot naturen och bidrar även med lugn och värme i stressiga stadsmiljöer.

Kuskutbildning på Wången

Hösten 2017 startar Wången en kuskutbildning i brukshästkörning inom Yrkeshögskolan. Den ökade efterfrågan på samällsnära tjänster med koppling till hästen har skapat ett behov av kompetenta och välutbildade kuskar. Utbildningen har tagits fram i samarbete mellan HNS, Wången och Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté som sitter på mycket kunskap och representerar många aktiva inom branschen.

I upplägget kring en ny brukshästutbildning ingår också att Wången inrättar en ny funktion som nationell samordnare för brukshästkörningen.

Kontaktperson
Elin LeeApple Projektledare
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.