fbpx

Hästen i samhällsnära arbete

Hästen är tillbaka på våra gator och torg som en både social och miljövänlig arbetare.

Under 1900-talet förändrades hästens roll i det svenska samhället mycket. Den var ett pålitligt arbetsredskap i jordbruket och stod för majoriteten av alla transporter på landets vägar. Via industrialiseringen försvann hästens roll som nyttodjur, men vinden har vänt och hästen är på väg tillbaka i takt med en ökad efterfrågan och strävan mot ett hållbarare samhälle.

Hästen är tillbaka i stan

De senaste åren har vi kunnat se en ökad efterfrågan på tjänster och uppdrag där hästen ses som en värdefull resurs i stadsnära miljöer. En undersökning har visat att ca 30% av landets kommuner använder arbetshästar, främst till skogsarbete (50%) men även för snöröjning, parkskötsel, gräsklippning och sophämtning. Användning av hästen passar väl med dagens trend där många företag och kommuner satsar på en hållbarhetsstrategi och/eller vill miljöprofilera sig. Hästen är dessutom varsam mot naturen och bidrar även med lugn och värme i stressiga stadsmiljöer.

Kuskutbildning på Wången

Hösten 2017 startar Wången en kuskutbildning i brukshästkörning inom Yrkeshögskolan. Den ökade efterfrågan på samällsnära tjänster med koppling till hästen har skapat ett behov av kompetenta och välutbildade kuskar. Utbildningen har tagits fram i samarbete mellan HNS, Wången och Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté som sitter på mycket kunskap och representerar många aktiva inom branschen.

I upplägget kring en ny brukshästutbildning ingår också att Wången inrättar en ny funktion som nationell samordnare för brukshästkörningen.

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen