fbpx
Remissvar

Remissyttrande: Utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning

Remissyttrande: Utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning

Detta är ett gemensamt remissyttrande från följande organisationer inom hästnäringen; LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Svensk Galopp, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Hästavelsförbundet*1, Ridskolornas Riksorganisation, Swedish Warmblood Association, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (Brunte*2), Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Föreningen Sveriges Hästkörare, Western Riders Association of Sweden, Distriktshovslagarna samt Hästnäringens Riksanläggningar; Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången. I yttrandet är ovan nämnda organisationers gemensamma ställningstaganden, förhållningssätt samt synpunkter beskrivna som ”hästnäringens” och/eller samlade under begreppet ”vi”. Gemensamt ställer vi oss bakom övriga inlämnade remissyttranden från ovan nämnda organisationer.

Yttrandet har samordnats av HNS och LRF Häst.

Detta yttrande avser endast beröra de delar i utredningen som direkt berör hästar och hästhållning eller som indirekt kan ha en påverkan därpå.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 236.3 KB

Hitta din organisation inom hästnäringen