fbpx
Remissvar

Remissvar: Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland

Remissvar: Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland

Detta remissvar har lämnats av LRF efter samverkan med HNS och Hästnäringens Avelskommitté.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 25.8 KB

Hitta din organisation inom hästnäringen