fbpx

Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF)

Hästnäringen ska med finansiering från ESF tillsammans bli bättre på kompetensutveckling och bygga en struktur som kan stötta branschens verksamheter och företag.

Projektet Kompetens i samverkan ska hitta en modell som säkerställer ett enkelt och effektivt sätt för företag i hästnäringen att kontinuerlig arbeta med kompetensutveckling samt att bygga en struktur som kan stötta branschen i kompetens- och utvecklingsfrågor både strategiskt och operativt.

Några konkreta exempel på områden som ingår i projektet:

  • Ta fram och testa en utbildningsmodell för verksamheter kring arbetsgivarrollen och strategisk kompetensförsörjning. Utbildningen som testas bygger på modellen Ledarpraktikan. Utbildningen genomförs med 30 arbetsgivare från hela hästnäringen.
  • Utveckla en kunskapsportal kring arbetsgivarrollen och strategisk kompetensförsörjning.
  • Tydliggöra en struktur på branschnivå kring arbetet runt strategisk kompetensförsörjning (omvärldsbevakning, kompetens-, utvecklings- och utbildningsbehov samt strukturella åtgärder etc) och säkra ovanstående målområdes framtida implementering, förvaltning och genomförande (organisatoriskt och ekonomiskt).
  • Projektet ska främja jämställdhet på alla nivåer, genom att i utbildningen av arbetsgivarrollen sträva efter en jämn könsfördelning. Projektet ska specifikt utbilda i och skapa dialog och diskussion kring könsrollsmönster, kopplat till kompetens. Kunskapsportalen ska belysa jämställdhetsaspekten ur olika perspektiv, t ex ur arbetsmiljösynpunkt, vid rekrytering etc. Vid arbetet med vid framtagande av statistik för t ex omvärldsbevakning ska jämställdhetsaspekten alltid lyftas.

Långsiktiga mål

  • Öka intresse och förståelse för vikten av kontinuerlig kompetensutveckling som kan säkerställa branschen, företagen och individens utveckling.
  • Stärka samverkan mellan deltagande parter så att samarbetet blir långsiktigt.
  • Öka kunskap kring könsstereotypa mönster och normer så att individer inom branschen blir mer medvetna i sin vardag.

Mer information om projektet finns i dokumenten nedan.

Nuläge

Välkommen på digital konferens den 19 maj 2020!

Projektet genomförde en planerings- och analysfas under sex månader i början av 2018. Nu har projektet övergått i genomförandefasen som är på 24 månader. Projektet arbetar utifrån två delar:

Ledarpraktikan Häst
Utbildningen Ledarpraktikan är upphandlad hos Växa Sverige AB och har genomförts med 30 deltagare uppdelat på två grupper utifrån geografi. Deltagarna kommer från hela hästnäringen, grundkravet är att man ska ha minst två anställda.

I utbildningen har det även ingått (förutom träffarna) tre coachtillfällen per deltagare varav ett tillfälle ute på företaget. Förutom coachningen från Växa har deltagarna också fått genomföra en drivkrafts- och beteendestilsanalys med efterföljande återkoppling som HNS står för.

Branschstruktur kring strategisk kompetensförsörjning
Under denna del har ett antal träffar med utbildningsansvariga genomförts med syfte att lyfta gemensamma behov kopplat till kompetensförsörjning och utbildning. Under träffarna har behovet av omvärldsbevakning lyfts som en fråga som hästnäringens organisationer önskar samverka kring. Projektet har därför genomfört ett sådant arbete, som även innefattat en konferens där de samhällstrender och trender i hästnäringen samt hur detta påverkar kompetensförsörjning, utbildningsbehov och utbildningsupplägg diskuterats.

Okt 2018 – Introduktionsträff. Info om projektet samt föreläsning av Annika Bergman kring arbetsgivarrollen.

Nov 2018 – Träff 1: Konsten att leda mig själv. Utbildning på Wapnö Gård i Halmstad (studiebesök hos travtränare Johan Untersteiner) respektive Ridskolan Strömsholm (studiebesök på Strömsholm).

Dec 2018 – Drivkrafts- och beteendestilsanalys med återkoppling

Jan-Feb 2019 – Coachning

Mars 2019 – Träff 2: Konsten att leda mina medarbetare. Utbildning och studiebesök på Travskolan Wången.

Apr-Aug 2019 – Coachning

September 2019 – Träff 3: Utbildning i Stockholm respektive Skåne. (studiebesök ej klart än)

Okt – Nov 2019 – Coachning

Februari 2020 – Återträff

Mer information för arbetsgivare

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) arbetar tillsammans med hästnäringens förbund och organisationer för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad. Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare. På HYNs hemsida kan du läsa mer om arbetet som är utvecklat inom detta projekt.

Läs mer

Fakta Kompetens i samverkan

Projektet finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) med 2 388 029 kr, vilket motsvarar 47% av totalt budgeterade kostnader. Resterande 53% utgörs av medfinansiering från medverkande organisationer i form av bland annat arbetstid och kontanta medel.

Slutdatum för projektet är 31 maj 2020.

ESF stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. ESF är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Läs mer på www.esf.se

Medverkande organisationer

Wången
Ridskolan Strömsholm
Flyinge
Svensk Travsport
Svenska Ridsportförbundet
LRF Häst
Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästsportens Folkhögskola

Dokument

Slöserijakten – hitta spill i din verksamhet

Ledarpraktikan Häst riktar sig till personer med en ledande roll inom hästnäringen. Programmet pågår under drygt ett år och genomförs i nätverksform och tillsammans med en individuell coach. Deltagarna får tillsammans öva och träna på olika verktyg för att utvecklas i sin roll som ledare. Utbildningen bygger på den praktiska handledarboken Ledarpraktikan – konsten att leda mig själv, mina medarbetare och min verksamhet, som är uppbyggd utifrån verkliga behov ute hos företagare och i samverkan med forskningen. Teori varvas med praktik och erfarenhetsutbyte och genomförandet görs i nätverksgrupper för effektiv lärande.

Ledarpraktikan Häst har under 2018-2020 genomförts för 30 verksamhetsledare inom ESF-projektet Kompetens i samverkan. Här delar vi med oss av de bästa tipsen, både från coacher och deltagare från det här projektet samt från projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb som genomförts inom Landsbygdsprogrammet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 4.3 MB

Ansökan Kompetens i samverkan

Ansökan med projektbeskrivning av projektet Kompetens i samverkan som finansieras via Europeiska socialfonden.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 719.3 KB

Beslut Kompetens i samverkan

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) för projektet Kompetens i samverkan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 736.1 KB

Inbjudan hästföretag och föreningar

Projektet Kompetens i samverkan söker nu hästföretag och föreningar som vill delta i projektet och få utbildning i strategisk kompetensförsörjning.

Har du svårt att hitta personal till din verksamhet? Vill du öka dina kunskaper om hur du blir en attraktiv arbetsgivare och hur du hittar och utvecklar kompetens som motsvarar verksamhetens behov? Då är detta något för dig! Läs mer om vad utbildningen innehåller i inbjudan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 932.2 KB

Kontaktpersoner
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen