fbpx

Skitsmart

Via Hästnäringens Miljökommitté drivs projektet Skitsmart för att öka medvetenhet och kunskap om hästhållares ansvar kring hästgödsel samt olika lagrings- och hanteringsalternativ.

Sveriges 360 000 hästar producerar omkring 3,6 miljoner ton gödsel varje år. För hästägare är hantering, lagring och spridning av gödseln ofta en utmaning och något som upplevs krångligt och svårt. Projektet Skitsmart har som mål att:

  • öka medvetenheten och insikten om ansvar och regler kring hästgödsel
  • öka kunskapen om praktisk hantering och kvittblivningsalternativ för hästgödsel
  • sprida information om hästgödsel som en värdefull resurs och del i växtnäringskretsloppet
  • genom samverkan medverka i en analys av ekonomiska aspekter av olika hanteringsalternativ

Sök bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra miljöförbättringar

#Skitsmart workshop

#Skitsmart workshop 1

Lär dig mer om hästgödsel och bli #Skitsmart. Hästgödsel är en viktig resurs och en avgörande pusselbit för att sluta kretsloppet för alla de lantbruk som producerar hästfoder. Denna workshop är på grundnivå och inga förkunskaper krävs. Förslagsvis genomförs den tillsammans med hästägare, personal och hästskötare på anläggning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 300.9 KB

Kontaktpersoner
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.