fbpx

Minska näringsläckaget på hästgården – det finns bidrag att söka

Genom Länsstyrelsens projekt LOVA är det möjligt att söka pengar för att genomföra miljöförbättringar på hästgårdar.

Skötsel av hagar genom mockning, betesplanering och betesskötsel är inte bara bra för miljön, utan minskar samtidigt risken för att inälvsparasiter sprids. Det finns mer man kan göra för att förbättra miljön både för hästarna och omgivande sjöar och vattendrag!

Det kanske behövs markstabilisering och dränering där marken blir söndertrampad? Finns det möjlighet att anlägga gräsbevuxna skyddszoner längs diken eller mellan diken och hästhagar? Finns det plats för en sedimentationsdamm som kan fånga upp näring från avrinnande vatten?

Planerar ni åtgärder för att minska näringsläckaget på ridskolan, hästgården eller ridanläggningen kan LOVA vara den ekonomiska lösningen. LOVA är ett statligt bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bidraget kan sökas hos Länsstyrelsen och går framför allt till kommuner och ideella föreningar som till exempel ridklubbar eller stallföreningar. Man kan få upp till 80% bidrag för sina åtgärder.

Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder, men även för kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och infospridning. Stödet kan även fås för administrativt arbete kopplat till projektet.

Mer om LOVA kan man läsa här

Länsstyrelserna informerar här och här

Eller ta kontakt direkt med din Länsstyrelse.

Hitta din organisation inom hästnäringen