fbpx

Hästfoder i torkans spår – Tips och råd för hästhållare

Sommaren 2018 var en av de varmaste och torraste på mycket länge. Det var svårt att få tag i foder och många fick importera foder. Vi samlade några punkter som hjälp på vägen, det som är lika aktuellt i nya liknande situationer finner du här. Tänk på att alltid vara försiktig med importerat foder.

Nedan samlas tips för att ta tillvara och nyttja grovfoder på bästa sätt.

Allmänt

  • Nyttja betet så länge det går för att minska behovet av skördat grovfoder. Kan tyckas omöjligt när betet ser ut att torka bort, men även gulnat gräs innehåller näring. Många hästar klarar sig även bra på naturbete eller andra marker med mindre näringsinnehåll. Stängsla och använd marken i omgångar för att undvika nedtrampning.
  • Undvik överutfodring och foderspill, tänk igenom tilldelning och rutiner så att spill och nedtrampat foder undviks så långt möjligt.
  • Det är viktigt att ta en foderanalys och beräkna hästarnas foderstater för att fodra på ett effektivt sätt. På kunskapssajten HästSverige finns ett gratis foderstatsprogram att använda.

Försiktighet vid import av foder!

  • Var försiktig med importerat grovfoder/halm från östeuropa pga risk för spridning av den allvarliga sjukdomen Afrikansk svinpest. Att få in sjukdomen i Sverige skulle få förödande konsekvenser för svensk grisproduktion och vildsvinsstam.
  • Afrikansk svinpest smittar inte hästar eller människor. Gödsel från hästar som ätit grovfoder från smittade länder kan inte heller sprida viruset vidare.
  • Via foder kan smittan spridas om det råkat komma med rester av smittade döda djur under pressningen. Det är därför mycket viktigt att hantera foder med misstanke om kadaverrester på ett klokt sätt. Normalt sett kasseras otjänliga balar genom att de ”kastas” på gödselstacken eller läggs ut i skogen och liknande, tänk på att detta inte är en smittskyddsmässigt ok hantering! Balar som misstänks vara smittade måste destrueras på ett säkert sätt.
  • För mer information om import av foder, besök Jordbruksverkets hemsida.
  • Jordbruksverkets huvudrekommendation är att om möjligt undvika att ta in foder från områden där sjukdomen förekommer (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien).

Blandat

LRF stöttar

Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Hitta din organisation inom hästnäringen