fbpx

När hästens liv är slut

När hästen inte kan leva vidare är det upp till varje hästägare att besluta var och hur det ska ske men även vad som ska hända med kroppen när hästen är död. Att prata om avlivning och slakt är svårt, men viktigt – för hästarnas skull.

Att skiljas från sin häst är svårt att förbereda sig inför. God kunskap om hur det kan gå till och vilka alternativ som finns kan underlätta situationen och även förstärka hästvälfärden.

Hästen kan t.ex. avlivas hemma vid stallet eller på en klinik och efter avlivningen finns olika sätt att omhänderta kroppen. Ett annat alternativ är att kontakta ett slakteri som kan slakta hästen för att bli livsmedel.

Läs mer om alternativ för avlivning och slakt hos HästSverige

Projektet Hästliv

2012-13 drev HNS projektet Hästliv. Syftet var att lyfta fram problematik och frågeställningar kring slakt och avlivning av hästar. Tillgängliga alternativ för att avliva en häst belystes med fokus på att lyfta fram det svenska slaktalternativet. Idag avlivas de flesta hästarna hemma eller på klinik och därefter omhändertas kroppen på olika sätt, en hantering som är kostsam och dessutom brister ur ett hållbarhetsperspektiv. Projektet Hästliv finansierades av HNS samt Landsbygdsprogrammet och genomfördes i samverkan med Jordbruksverket, LRF, SLU och landets hästorganisationer.

Efter projektet Hästliv avslöjades en stor livsmedelsskandal i Sverige och stora delar av Europa, där hästkött upptäcktes i färdigmatprodukter märkta att innehålla nötkött. Därefter har möjligheterna att slakta häst i Sverige försämrats ytterligare när ett stort antal slakterier nu inte längre tar emot hästar.

Dokument

Hästliv – version 2019

När det är dags att ta farväl – en beskrivning och analys av olika alternativ i slutet på våra hästars liv, uppdaterad 2019.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 904.3 KB

Kontaktperson
Maria Pettersson Samordnare avel & hästvälfärd
Hitta din organisation inom hästnäringen