fbpx
Nyhet

Pressmeddelande: Hästvälfärd och förtroende i fokus när hästorganisationerna samlades

Onsdag den 17 april samlades representanter från hästorganisationerna under Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) paraply till en temadag på Solvalla, med fokus hästvälfärd och samhällets förtroende (Social License to Operate – SLO).

– Hästens välfärd är en central fråga för alla organisationer och aktiva i hästnäringen. I en process för samverkan över disciplingränserna har vi skapat en plattform där vi aktivt arbetar med både hästvälfärd och förtroendefrågor och lär av varandra, som komplement till det som sker inom respektive organisation och sport, säger Karolina Lagerlund, vd HNS.

Genomgång av kontrollprogrammet på stallbacken.

Värd för temadagen på Solvalla var Svensk Travsport som berättade om travsportens djuromsorgsprogram, Travarhälsan, och de visade hur kontroller genomförs på stallbacken före lopp. Svensk Travsport har via Travarhälsan byggt ett systematiskt arbete med hästvälfärdsfrågor inom travet, med bas i sportens löpande rutiner och regelverk.

-HNS är en naturlig plattform för samarbeten mellan organisationerna, där det finns möjligheter för erfarenhetsutbyte. Genom att dra nytta och lära oss av varandra kan vi i detta forum dela kunskap i arbetet med hästvälfärdsfrågor. Samtidigt ger det ett utifrånperspektiv och med öppna diskussioner om skillnader och likheter mellan olika discipliner, kan vi tillsammans vidareutveckla arbetet med hästvälfärd för näringen. Samtalen har högt i tak och vi får alla flera värdefulla medskick till våra interna arbeten, säger Maria Croon, vd Svensk Travsport.

Det gemensamma arbetet kommer fortsätta och värdskapet cirkulerar mellan de deltagande organisationerna, nästa temadag är Svenska Ridsportförbundet (SvRF) värd för.

Om arbetet

Temadagen är en del i ett långsiktigt samverkansarbete om hästvälfärd, som via en rad träffar och workshops pågått sedan slutet av 2022. Stort fokus har lagts på omvärldsanalys – hur ser omvärlden på hästnäringen – samt att identifiera och diskutera avgörande förtroendefrågor för hela hästnäringen. Utgångspunkten är att vara ödmjuk inför hur omvärlden ser på hästnäringen.

Arbetet sker med representanter från HNS Djurvälfärdskommitté, Avelskommitté och Rådet för ungdomsfrågor. Processen skapar ett brett forum för systematiskt lärande och erfarenhetsutbyte över disciplingränserna, för att behålla och stärka samhällets förtroende och acceptans för hur vi håller och använder hästar – oavsett ras, användningsområde eller sport.

Hästnäringens olika samverkanskommittéer har samordnats av HNS sedan början på 2000-talet. Mer information om olika samverkansforum via HNS

Hästnäringen arbetar tillsammans under Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) paraply. Oavsett vilken ras eller sport är hästvälfärdsfrågan högt på agendan och hästarnas grundläggande behov samma.

Organisationer som deltar i arbetet:

Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, LRF Häst, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood Association, Brukshästorganisationernas samarbetskommitté, Hästnäringens riksanläggningar – Ridskolan Strömsholm, Flyinge, Wången, Western Riders Asscociation of Sweden, Ridskolornas Riksorganisation.

Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Kontaktperson
Maria Pettersson Samordnare avel & hästvälfärd
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen