fbpx
Nyhet

Panelsamtal i Almedalen om hållbar djursjukvård

Den 26 juni arrangerade Agria Djurförsäkring ett panelsamtal i Almedalen med fokus på hållbar djursjukvård, skenande priser och bristen på veterinärer. Karolina Lagerlund, vd för HNS, representerade hästnäringen.

Alla djur ska ha rätt till bra djursjukvård när de behöver det, men de skenande priserna inom svensk djursjukvård oroar djurägare. Samtidigt råder det stor brist på veterinärer, särskilt distriktsveterinärer i beredskap, vilket får ödesdigra konsekvenser för akutsjuka djur.

Det är jätteviktigt för svenska hästägare att det finns tillgång till ambulerande distriktsveterinärer dygnet runt i hela landet eftersom en akutsjuk häst inte kan förflytta sig och behöver hjälp på plats, säger Karolina Lagerlund och tillägger att läget är allvarligt då veterinärbristen fortfarande är högaktuell och inga propositioner har presenterats efter den statliga utredningen (här kan du läsa hästnäringens gemensamma remissyttrande).

Agnes Fabricius, vd på Agria, presenterade siffror från en färsk undersökning som visade att 90% av svenskarna är oroliga över höjda priser. Hon framhöll behovet av åtgärder från politiker och myndigheter för att skapa nya förutsättningar och en sund marknadssituation. Karolina Lagerlund höll med om att priserna för djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren.

– Vi i Sverige måste kunna erbjuda akutsjukvård till rimliga priser. Samma behandling kan skilja väldigt mycket i pris beroende på var man befinner sig, men baserat på vad? Det är viktigt med tydlig information gentemot hästägare, säger Karolina.

På plats fanns även riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som deltog i samtalet om veterinärbristen och hållbar djursjukvård. Emma Nohrén (MP) ansåg att en prisjämförelse är viktig men svår att reglera, medan Adam Reuterskiöld (M) betonade behovet av fler veterinärer och enklare intag till veterinärutbildningar. Sofia Skönnbrink (S) uttryckte oro för veterinärbristens påverkan på glesbygden och framhöll även hon behovet av ambulerande veterinärservice. Magnus Oscarsson (KD) ansåg att en ny översyn av konkurrenssituationen är nödvändig.

Sammantaget var alla deltagare överens om att det akut krävs fler veterinärer och bättre pristransparens för att skapa en hållbar djursjukvård på både kort och lång sikt.

Här kan du se hela sändningen från panelsamtalet

Paneldeltagare
  • Karolina Lagerlund, vd, Hästnäringens Nationella Stiftelse
  • Adam Reuterskiöld, (M) statsrådsersättare & ledamot, finansutskottet och skatteutskottet
  • Sofia Skönnbrink, (S) ledamot, miljö- och jordbruksutskottet
  • Emma Nohrén, (MP) ordförande, miljö- och jordbruksutskottet
  • Magnus Oscarsson (KD) ledamot, miljö- och jordbruksutskottet
  • Kees de Jong, vd, Svenska Kennelklubben
  • Agnes Fabricius, vd, Agria
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen