fbpx
Nyhet

Just nu: avslutningsträff för Hästnäringens Unga Ledare

Idag träffas deltagarna i fördjupningsdelen av Hästnäringens Unga ledare i Hästsportens Hus. Det är dags för den avslutande träffen där bland annat sociala medier och olika organisationer inom hästnäringen presenteras under dagen.
Entusiasm och glädje utmärker de unga ledarna!

Del två i Hästnäringens Unga Ledare lider mot sitt slut. De unga ledarna har i denna fördjupningsdel har fått coachning i sitt eget ledarskap, projektledning, ökad kunskap om hästnäringen och praktik inom sina respektive förbund.

Några röster från programmets deltagare:

– 2016 blev jag vald till ordförande i SIF:s Ungdomssektion, berättar Léanne Lindqvist (SIF). Kunskapen jag fått via programmet har stärkt mig som ledare och gett mig flera olika verktyg att använda i fortsättningen.

– Vi har gjort personlighetsanalyser och diskuterat hur vi kan använda den insikten om oss själva i dialog med andra, beskriver Hanna Josefsson (SvRF). Det har gett mig mer skinn på näsan och en trygghet i kommunikationen med andra.

– Vi har träffat en hel drös mycket inspirerande föreläsare under programmet, säger Mimmi Jarl (SG). De har delat med sig av sin stora kunskap på sitt expertområde och gett flera konkreta verktyg som jag tar med mig i framtiden.

– Programmets mål har varit att ge deltagarna verktyg för en framtid i näringens organisationer och kontakt med dagens beslutsfattare, säger Ellinor Fuchs, projektledare HNS. Vi har gett dem korta utbildningar inom ett antal olika områden som tillsammans med den praktik som de gör i sina respektive organisationer ska ge dem en bra grund att arbeta vidare från.

Till hösten kommer deltagarna från både grundprogrammet och denna fördjupningsdel bjudas in till en återträff.

Hästnäringens Unga Ledare del II

De unga deltagarna förses med verktyg och fördjupade kunskaper inom projektledning, gruppdynamik, medieträning och personlig utveckling. De får också möjligheten att skapa ett starkt nätverk mellan varandra och med redan aktiva inom de olika medverkande organisationerna. Målet är att stärka dessa individer till att ta steget vidare mot organisationernas ledning.

Inom ramen för programmet kommer alla deltagare göra praktik på kansliet i sin moderorganisation för att få en inblick och förståelse för det dagliga arbetet.

Hästnäringens Unga Ledare del II

Kontaktperson
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen