Hästnäringens Unga Ledare

Hästnäringens Unga Ledare är utvecklingsprogrammet som ger unga kunskap och verktyg för att skapa förutsättningar mot en framtid i hästnäringens ledande organisationer.

Ledarskapsprogrammet startade under 2016, då deltog 45 unga talanger från hästnäringens olika organisationer. Under 2017 fortsätter programmets del 2, som är en fördjupning för elva unga ledare utvalda från den första omgångens deltagare. Dessa engagerade unga får nu möjligheten att via det späckade programmet coachas vidare mot en aktiv framtid inom hästsektorn.


Fördjupningsdelen handlar om att förse de unga deltagarna med verktyg som fördjupande kunskaper om projektledning, gruppdynamik, medieträning och verktyg för personlig utveckling. De får också möjligheten att skapa ett starkt nätverk mellan varandra men även med redan aktiva inom de olika medverkande organisationerna. Målet är att stärka dessa individer till att ta steget vidare mot organisationernas ledning.

Varför ett ledarskapsprogram?

För deltagarna:

  • Förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
  • Får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
  • Bygger ett kontaktnätverk med andra unga
  • Fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
  • Ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
  • Personlig utveckling via analyser och gruppövningar

För organisationerna:

  • Programmet formar och lyfter fram organisationens framtida ledare
  • Främjar kunskapsöverföring om den egna sporten och organisationen
  • Bygger förebilder som visar andra vägar i hästnäringen än sportelit
  • Skapar en ”plattform” av engagerade unga till olika uppdrag
Deltagare 2017

Anna Cagner
Hanna Josefsson
Emelie Colérus

Mette Pökelmann
Emma Gabrielsson
Amanda Larsson

Agnes Persson
Agnes Mårs

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.