fbpx
Nyhet

Hästverksamheter och hästgymnasier kvalitetssäkras

Morgondagens hästjobb ska vara trygga, hållbara och attraktiva. Som en del i denna process pågår två projekt kring kvalitetssäkring; Kvalitetssäkrade hästverksamheter och Kvalitetssäkrade hästgymnasium.

– Kvalitetssäkrade hästverksamheter drivs och finansieras tillsammans med LRF Häst. Vi började med en undersökning som visade att hästföretagare har ett stort intresse för ett frivilligt kvalitetssystem, berättar Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på HNS.

Nu pågår arbetet med att ta fram en standard för ett kvalitetssäkringssystem.

– LRF Häst arbetar mot målet ”fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft”, säger Erica Lindberg, chef på LRF Häst. En kvalitetssäkring för hästverksamheter är ett led i att främja konkurrenskraften. Vi har anlitat företaget Rise (tidigare SP) för projektledning, de har en stor vana av kvalitetssäkringssystem.

En referensgrupp har formerats med hästföretagare och representanter från organisationer som redan har kvalitetssystem; Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet. Samordning med befintliga system är viktigt för att förenkla och komplettera.

Kvalitetssäkringsystemet ska utvecklas och testas under 2017 och 2018 med mål att ta det i bruk 2019.

LRF Häst Kvalitetssäkrade hästverksamheter

Läs mer om projektet Kvalitetssäkrade hästverksamheter

Kvalitet av hästutbildningar
Parallellt pågår även ett projekt om frivillig kvalitetssäkring av hästgymnasier. Detta leds av Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) tillsammans av HNS.

– I framtiden hoppas vi att ett kvalitetsmärkt hästgymnasium också ska vara en kvalitetsmärkt hästverksamhet (utifrån bl.a. djurskydd, arbetsmiljö, hållbarhet och företagande). Vi ser även att hästgymnasier i framtiden bör använda sig av kvalitetsmärkta hästverksamheter för den arbetsplatsförlagda praktiken, berättar Sara Westholm.

Under förra året togs ett förslag till frivilligt system fram. Under 2017 testas systemet på sex pilotskolor; Bollerup (Tomelilla), Vretagymnasiet (Linköping), Lillerudsgymnasiet (Karlstad), Realgymnasiet Gävle, Stjernhööksgymnasiet (Rättvik) samt Grans Naturbruksgymnasium i Piteå.

– Under våren har vi besökt alla pilotskolor och arbetat med olika områden i den föreslagna modellen, t.ex. kursplaner eller praktikplatser, säger Lars Bäckman, kanslichef på HYN.

Målet är att presentera ett färdigt system på HYN:s konferens i november 2017 och därefter börja ansluta intresserade skolor under hösten 2018.

Läs mer om projektet Kvalitetssäkrade hästgymnasium

Kontaktpersoner
Lars Bäckman Kanslichef Hästnäringens Yrkesnämnd
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen