Kvalitetssäkring i hästnäringen

Tillsammans med LRF Häst och Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) driver vi på HNS två olika projekt för att ta fram kvalitetssystem för hästföretag respektive svenska hästgymnasium.
Kvalitetssäkrade hästverksamheter

Några förbund inom hästnäringen har redan interna system för kvalitetssäkring (Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport och Svenska Islandshästförbundet). Det saknas däremot för verksamheter som uppfödning, inackordering och hästutbildning. Syftet är att detta nya system ska fylla den lucka som finns och processen sker i nära samarbete med de förbund som har kvalitetssäkringssystem.

Revision och certifiering kommer att utföras av SMAK. Revisionen innebär att de gör en oberoende granskning som bygger de områden som finns i kvalitetssäkringen. I huvudsak kommer det bygga på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning och klimat och miljö.

Områden aktuella för kvalitetssäkringssystemet:

  • Verksamhetsbeskrivning (beskriver företaget, ram för kvalitetssäkringen)
  • Företagande (ekonomi, produkter, säkerhet)
  • Hästhållning (allt som rör hästarna – smittskydd, vatten, foder etc.)
  • Arbetsmiljö (dokumentation, tillbud, rutiner etc.)
  • Brandskydd och elsäkerhet (rutiner etc.)
  • Klimat och miljö (gödsel, avfall, foderproduktion etc.)

Kvalitetssäkring är något en bransch själva väljer att ta fram samt beslutar vad som ska ingå, dvs. säkras upp (kontrolleras/kvalitetssäkras). Det innebär att företag som ansluter sig bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet som också dokumenteras. Syftet är att kunden vet att den produkt, vara eller tjänst som erbjuds är kontrollerad utifrån de områden och krav som ingår i systemet.

Certifiering visar att någon har granskat att ett företag arbetar enligt ett fastställt regelverk och ett certifikat (märkning) utfärdas. Några exempel på märkningar för andra verksamheter inom de gröna näringarna är KRAV och Svensk Sigill.

Revision av ett system innebär att det granskas mot fastställda krav. Revisionen kan ske genom egenkontroll eller av extern part (sk. andra- eller tredjepartsrevision). Upptäcks brister ska dessa dokumenteras och åtgärdas.

Tidsplan
Under 2017 och 2018 utvecklas och testas ett system. Målet är att det ska finnas ett färdigt kvalitetssäkringssystem att kunna ta i bruk under första delen av 2019. Du kan läsa mer om arbetet och bakgrund hos LRF Häst:

LRF Häst Kvalitetssäkrade hästverksamheter

Kvalitetssäkrade hästgymnasium

Antal elever på gymnasieutbildningar inom häst har under en period minskat samtidigt som antalet skolor som erbjuder utbildningar ökat kraftigt. Idag erbjuds hästutbildningar på riksanläggningarna, ”traditionella” naturbruksgymnasium samt ett antal friskolor, både med och utan egen hästverksamhet. Det finns dock ingen gemensam standard för utbildningarnas innehåll, hästmaterial eller lärarkompetens.

Projektet
Huvudsyftet är att ta fram en frivillig kvalitetsmärkning för gymnasieskolor med hästutbildning. Via en nulägesanalys och samverkan med andra branscher har ett förslag för kvalitetssäkring tagits fram. Under 2017 har förslaget testats och utvecklas tillsammans med sex pilotskolor.

Pilotskolor

Bollerup

Vretagymnasiet

Lillerudsgymnasiet

Realgymnasiet Gävle

Stiernhööksgymnasiet

Grans Naturbruksgymnasium

Målet är att ta fram en standard och arbetsmodell inklusive grundkrav, nivåer, kostnad, ägarskap, revision, arbetssätt och resursåtgång. Under 2017 & 2018 testas förslaget av pilotskolorna. Systemet ska vara färdigt för att börja ansluta intresserade skolor från och med hösten 2018.

Kontaktpersoner
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.