fbpx
Nyhet

Större hänsyn till djur i konsumentköplagen – en framgång för hästnäringen

Riksdagens civilutskott anser att konsumentköplagen ska ta större hänsyn till köp av levande djur. Det är en stor framgång för svensk hästnäring.

LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) samverkar sedan flera år tillbaka för att uppnå en bättre situation för näringsidkare som säljer häst till privatpersoner. I dagsläget gör konsumentköplagen att en näringsidkare kan riskera att få köpa tillbaka hästen efter lång tid till en avsevärt högre summa än köpeskillingen. Dessutom riskerar djurskyddet att bli lidande vid tvister mellan köpare och säljare.

Frågan har varit på hästnäringens agenda sedan länge och nu har den också hanterats i riksdagens civilutskott. Idag tillkännagavs att riksdagen ställer sig bakom civilutskottets anförande som i korthet går ut på att regeringen, både nationellt och inom EU, bör initiera överväganden så att reglerna för konsumentlagen för köp av levande djur blir ändamålsenliga. Motionärerna som ligger bakom förslagen anser att det finns skäl att se över konsumentköplagen och förändra den när det gäller köp av hästar.  Både LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse välkomnar tillkännagivandet med stor glädje.

– Det här är en verklig framgång för oss som arbetat länge med den här frågan. Det visar att uthållighet är av största vikt för att få till förändringar inom denna typ av frågor. Nu får vi fortsätta vår informationsverksamhet om varför denna förändring verkligen behövs – förutsättningarna för att få ett konsumentskydd anpassat till levande djur är bättre än på länge ur såväl ett uppfödnings- som djurvälfärdsperspektiv, säger Stefan Johanson, vd på Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst kommenterar resultatet i civilutskottet:
– Det är otroligt glädjande och verkligen en framgång för oss som arbetar för hästnäringens förutsättningar. Det är utmärkt att man äntligen tar den här saken på allvar och inser att vi måste hitta ett rimligt sätt att hantera konsumentlagstiftningen baserat på kännedomen om att levande djur är – just levande djur och inga materiella varor. Att frågan nu är uppe på både nationell nivå och EU-nivå ger verkligen förutsättningar för att det blir verkstad av detta, menar Lotta Folkesson.

George Jansizian, jurist på LRF Konsult och expert på konsumentlagstiftning kopplat till häst, ser mycket positivt på de senaste händelserna på området:
– Detta ger utrymme att skapa en förändring som ger en efterfrågad balans på marknaden och större förståelse samt respekt för den här typen av komplicerade transaktioner. Levande djur skall inte likställas med kapitalvaror på ett sådant sätt som dagens lagstiftning föranleder, eftersom det inte är förenligt med varans natur och de särskilda komplikationer som levande djur för med sig. Det är min uppfattning att lagstiftningen hämmar många aktörer från att ingå avtal med konsumenter med rädsla för att köpet skall återgå, samtidigt som det finns konsumenter som inte lyckas hävda sin rätt med anledning av bristande underlag. Ett överseende av flera aspekter inom lagstiftningen kommer förhoppningsvis att redogöra en positiv trend på marknaden för samtliga parter.

Fakta: Konsumentköplagen och levande djur

Konsumentköplagen (Kkl) är den av lagstiftning i Sverige, som med sin grund i EU-förordning 1999/44/EC tillämpas vid försäljning av häst (och andra levande djur) i de fall en näringsidkare säljer till en privatperson. LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har under flera år haft dialog med ett stort antal andra länder via samarbetena i såväl Copa Cogeca som inom European Horse Network eftersom lagstiftningen innebär problem i flera länder. Frågan hanteras för närvarande på såväl nationell nivå som inom EU.

Den nuvarande lagstiftningen har fått till följd att många hästuppfödare vägrar att sälja till privatpersoner på grund av säljarens enligt lagstiftningens omöjliga bevisbörda; att kunna visa att ett fel inte fanns vid försäljningstillfället. Det handlar om levande djur som förändras kontinuerligt och även påverkas av hantering, utfodring, stallsystem, utrustning osv. För säljare har detta inneburit att denne inte bara fått betala tillbaka köpeskillingen, utan också kostnader för exempelvis uppstallning hos köparen, veterinär och skadestånd.

Kontaktperson
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen