fbpx
Nyhet

Stiftelsen Hippocampus startar verksamhet med hästunderstödda insatser på anrika Kungsgården

På Drottningholm utanför Stockholm, ett stenkast från kungliga slottet, ligger Kungsgården. Just nu pågår renovering för fullt för att så småningom kunna inhysa upp till tretton hästar samt anpassade lokaler för både besökare och personal. En förmiddag i slutet av april åkte vi ut till Kungsgården för att få en rundvisning av initiativtagarna i Stiftelsen Hippcampus, som ska driva verksamheten, Pia Tillberg, legitimerad fysioterapeut och verksamhetschef, och Christina Risshytt-Collman, projektledare.
Pia Tillberg, Christina Risshytt-Collman och hunden Nessie

Stall Kungsgården är tänkt att bli ett centrum med hästen som hälsokraft i det som kallas Hästunderstödda Insatser. Hästunderstödda Insatser är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation, med hästen och dess miljö som resurs. Till Stall Kungsgården ska barn, unga och vuxna kunna komma och ta del av de olika insatserna. Man vill även använda gården för utbildning och forskning inom området och hoppas främja förutsättningarna för andra hästunderstödda verksamheter i andra delar av landet.

Barnen och ungdomarna som kommer till Kungsgården kan ha olika anledning och behov av hästunderstödda insatser, allt från rörelsehinder till neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller andra orsaker till behov av stöd i tillvaron. Stiftelsen kommer bland annat att samarbeta med grundsärskolan. I de fallen har barnen sin vanliga personal med sig och syftet med att vara i stallet ska ligga i linje med barnets individuella utvecklingsplan i skolan. Andra samarbeten kan till exempel vara Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), och flera personer med olika professioner kan samverka för att hjälpa en individ. Under läsåret 20/21 startar också projektet Hästen och stallet som motiverande miljö för barn med problematisk skolfrånvaro. I första steget är syftet att kunna erbjuda föräldrarna en väg att bryta barnets isolering i hemmet. Efter utvärdering är nästa steg att söka utveckla samverkan med skolan och elevhälsan för att integrera den hästunderstödda aktiviteten inom skolans åtgärdsprogram.

– Lusten till samvaro med hästen kan vara fantastiskt som motivation och en brygga då man kan ha det svårt med sociala sammanhang, inte mäktar med att vara i skolan eller av olika skäl isolerar sig, berättar Pia Tillberg. Motivationen att träffa hästen brukar vara hög och samvaron i stallet kan öppna upp samtal och reflektioner kring livet och den egna tillvaron utan att det känns som en konstruerad samtalssituation. Vår gemensamma nämnare hästen skapar möjlighet till mellanmänsklig kommunikation, fortsätter hon.

Speciellt med hästar

Så vad är det som är så speciellt med att jobba med hästar i terapin? Det är ju inte alldeles lätt att sätta fingret på, men bara att det finns ytterligare en individ med i mötet tycker Pia gör skillnad.

Hästar är sociala och agerar och kommunicerar med kroppsspråk, vilket ofta upplevs som mer ärligt och lättförståeligt än talat språk. De är stora, respektingivande djur men samtidigt vackra och varma. Det kan skapa starka känslor i samvaron med hästar, ibland även färgade av lite rädsla. Att hästarna också kan bära oss är speciellt, att kunna röra sig med hjälp av hästens rörelser eller att komma ut i naturen trots att man har en rörelsenedsättning kan upplevas som fantastiskt.

Sammantaget så är det mycket med hästen och miljön som berör oss människor på så många plan. Det möjliggör arbetet med hästunderstödda insatser och gör att varje tillfälle blir meningsfullt, oavsett individens behov just den dagen berättar Pia.

Tre saker som gör hästen till ett bra stöd i terapi och lärande
  1. Aktiviteter med och kring hästar bygger på rutiner vilket skapar en förutsägbar och ändå innehållsrik miljö
  2. Ridning ger styrke-och balansträning, kan varieras på många olika sätt och fordrar både kommunikation och koordination.
  3. Hästunderstödda insatser berör hela människan, både kropp och knopp.

Hästarna

– I och med att vi totalrenoverar gården får vi också möjlighet att utforma den så bra vi kan för hästarna, berättar Christina Risshytt-Collman. Det är väldigt viktigt för oss att hästarna ska ha ett bra liv här och ha möjlighet att leva så naturligt som möjligt med mycket utesvistelse i flock med andra hästar.

Bakom stallet finns förutom en ridbana (med sjöutsikt!), den mark som ska bli hästarnas hagar när det är klart. På en del blir det hårdgjord grusyta där hästarna kan gå i hagen när vädret är som sämst, i övrigt är det gräshagar. Hagarna planeras för att uppmuntra hästarna att röra på sig och målet är att de ska få vara ute så mycket som möjligt.

Under hösten är förhoppningen att kunna smygstarta verksamheten med ca fyra till sex hästar, i full verksamhet hoppas man kunna ha upp till tretton hästar. Sökandet efter passande individer pågår för fullt. Det viktigaste är att hästarna är lugna och stabila i psyket, har de tidigare verkat i någon form av hästunderstödd insats är det en bonus. Christina berättar att de söker hästar, företrädesvis med mankhöjd 130-160 cm. Arbetet under ryttare är lågintensivt, huvudsakligen i skritt och kan passa äldre, friska och sunda individer som passar för ett lugnare liv. Viktbärande och inkörd är ett plus.

Stiftelsen Hippocampus och Stall Kungsgården

Stall Kungsgården drivs av Stiftelsen Hippocampus med stöd från bland annat Allmänna Arvsfonden, ATG och Agria. Stiftelsen Hippocampus har funnits sedan 1996 och har hela tiden varit en drivande kraft för forskning och utvecklingen av hästunderstödda insatser. Under åren har de drivit en rad olika utvecklingsprojekt inom området där uppbyggnaden av Stall Kungsgården är det senaste.

Fakta Hästunderstödda insatser
  • Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation med hästen och dess miljö som resurs. HUI berör hela människan genom den unika kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang samt djur och natur.
  • Det finns vetenskapligt stöd för att hästunderstödda insatser samtidigt påverkar kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitetsförmåga och delaktighet.
  • HUI passar väl in i begreppet evidensbaserad praktik där samverkan mellan klientens kontext och upplevda behov, bästa tillgängliga kunskap och terapeutens/pedagogens professionella kompetens ska leda fram till val av insats.
  • Hästsportens folkhögskola har en tilläggsutbildning inom Hästunderstödda insatser för professioner inom legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård, skola alternativt professioner inom socionomyrken eller motsvarande. Utbildningen bedrivs på Ridskolan Strömsholm.
  • Organisationen för hästunderstödda insatser, OHI verkar för ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser.
Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen