fbpx
Nyhet

Remissyttrande: Frågan om hästnäringens finansiering fortfarande utan lösning

Idag lämnas hästorganisationerna gemensamma yttrande på Spelmarknadsutredningens delbetänkande till Finansdepartementet.

Utredningen har tittat på hur finansieringen av hästnäringen ska se ut på en licensierad spelmarknad. Mer specifikt bedöma om detta kan ske genom en marknadsavgift för spelbolag som erbjuder spel på hästar. Som det ser ut idag är det endast överskottet från Svensk Travsports och Svensk Galopps eget spelbolag, ATG, som på olika sätt går tillbaka till branschen. Till exempel finansieras HNS verksamhet i sin helhet av Svensk Travsport och Svensk Galopp.

Delbetänkandet Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:64) kom i slutet på 2020 och utredaren slog fast att det inte finns fog för en marknadsavgift på hästspel och lämnade inget förslag om finansiering av ”allmänna ändamål” i hästnäringen, mer konkret det som ryms under HNS paraply och riksanläggningarnas verksamhet.

Spelutredningen 2017 lämnade egentligen två stora frågor utan lösning; marknadsavgift och hästnäringens finansiering via HNS. Detta skulle hanteras i en separat utredning och nu har ytterligare ett antal år passerat med oförändrat läge. Det enda logiska är att regeringen snarast tillsätter en ansvarig part för att genomföra den översyn som delbetänkandet föreslår, säger Anders Källström, styrelseordförande HNS.

Det gemensamma yttrandet avges av HNS tillsammans med organisationerna i Hästnäringens Representationsråd (HRR) och Stiftelsen Hästforskning.

”HNS-systemet” är viktigt för många och det finns en stor uppslutning om att denna genomgripande översyn nu verkligen måste komma till skott. Att frågan återigen har lämnats utan lösning är oroande och riskerar att få negativa konsekvenser för en bransch som förenar ett stort antal människor från alla delar av landet i verksamheter, engagemang och glädje runt hästen, säger Karolina Lagerlund, vd HNS.

Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen