fbpx
Nyhet

Panelsamtal i Almedalen om bristen på veterinärer

Den sista juni arrangerade Agria Djurförsäkring ett panelsamtal i Almedalen om bristen på veterinärer och den statliga utredning som har utrett frågan om Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård. Som representant för hästnäringen deltog HNS vd Karolina Lagerlund.

Bristen på veterinärer, och då i huvudsak Distriktsveterinärer i beredskap, är en fråga som diskuteras flitigt just nu. Utredningen föreslår att testa att ersätta beredskapen nattetid med en digital tjänst. Men redan nu har ett par regioner fått stänga sina stationer där tillgången på veterinärer inte kunnat säkras i sommar. Effekterna – flera dödsfall då hästar inte har kunnat få hjälp i tid.

En digital tjänst kan aldrig ersätta en kliniskt verksam veterinär, säger Karolina Lagerlund, HNS vd. Det är oerhört viktigt för djurskyddet att kunna få hjälp av en veterinär, dygnet runt och i hela landet. Något vi lyfte både under panelsamtalet och i vårt remissvar till utredningen.

Under panelsamtalet, som går att se i efterhand här, lyftes även frågor om veterinärernas arbetsmiljö och antalet utbildningsplatser på både veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. För att lösa krisen behöver åtgärder ske på flera håll parallellt, det är också av yttersta vikt för att lösa situationen på både kort och lång sikt.

Hästnäringens gemensamma remissyttrande

Hästnäringen skrev ett gemensamt yttrande till remissen. Ett gemensamt svar visar att vi står enad i näringen och till de ställningstaganden till utredningens förslag som vi lämnat. Hästnäringens gemensamma yttrande kan läsas här.

Strax efter vi lämnat in yttrandet bjöd HNS in till ett frukostmöte för riksdagspolitiker där vi berättade om det gemensamma yttrandet och beskrev den mycket allvarliga situationen som landets djurhållare står inför när det är brist på djurhälsopersonal.

Det var ett intresserat gäng politiker som deltog och vi är tacksamma att de tog sig tiden att lyssna in vad som är viktigt för oss och diskutera dessa frågor, säger Karolina Lagerlund. Nu hoppas vi att politikerna tar sitt ansvar och lägger en proposition som säkrar tillgång till veterinär service till landets alla hästar dygnet runt i hela landet.

Paneldeltagare

• Hillevi Lindström, chef, Distriktsveterinärerna
• Lena-Liisa Tengblad, vd, Gröna Arbetsgivare
• Markus Abrahmsén, Ledamot Sveriges Veterinärförbund, veterinär
• Kees de Jong, vd, Svenska Kennelklubben
• Hans Boskär, Förbundsekonom, Kattförbundet Sverak
• Johanna Penell, Vicedekan för utbildning för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
• Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring
• Karolina Lagerlund, vd, Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS

Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen