Pressmeddelande

Ny rapport: Hästen och Folkhälsan

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) lanserar idag rapporten Hästen och Folkhälsan: forskning - fakta - goda exempel. Skriften sammanställer evidens och goda exempel på hur hästen på olika sätt kan fungera som medhjälpare inom verksamheter för människors friskvård och hälsa.
Foto: Eva Törnqvist

– Vi ser att intresset kring hästen som resurs för folkhälsan växer, säger Stefan Johanson, vd HNS. Redan idag finns en rad goda exempel från verkligheten och i denna sammanställning vill vi visa att det även finns en stark evidens och forskningsbaserad grund för att använda hästen som hjälpmedel för att få människor att må bättre.

Hästen fungerar idag som resurs och medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning som fritid- och friskvårdsaktivitet är även en viktig möjlighet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Hästnäringen spänner över en stor bredd vad gäller hästar och verksamheter vilket ger god möjlighet för sektorn att bidra till en jämlik folkhälsa.

– Denna sammanställning ska bidra till ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser, säger Pia Tillberg, ordförande Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI). Underlaget har efterfrågats länge från såväl offentlig sektor som hästnäringen. Vi hoppas att skriften ska inspirera och samtidigt stärka möjligheterna att få tillgång till behandling med hjälp av hästar.

FAKTA

Rapporten Hästen och Folkhälsan är framtagen av Christina Risshytt Collman (Kultura) på uppdrag av HNS i samverkan med OHI.

Dokument

Hästen och Folkhälsan: forskning – fakta – goda exempel

Ladda ner Format: pdf Storlek: 5.2 MB

Kontaktpersoner
Pia Tillberg Ordförande Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI)
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen

Hästnäringen.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.