fbpx
Pressmeddelande

Ny rapport: Hästen och Folkhälsan

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) lanserar idag rapporten Hästen och Folkhälsan: forskning - fakta - goda exempel. Skriften sammanställer evidens och goda exempel på hur hästen på olika sätt kan fungera som medhjälpare inom verksamheter för människors friskvård och hälsa.
Foto: Eva Törnqvist

– Vi ser att intresset kring hästen som resurs för folkhälsan växer, säger Stefan Johanson, vd HNS. Redan idag finns en rad goda exempel från verkligheten och i denna sammanställning vill vi visa att det även finns en stark evidens och forskningsbaserad grund för att använda hästen som hjälpmedel för att få människor att må bättre.

Hästen fungerar idag som resurs och medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning som fritid- och friskvårdsaktivitet är även en viktig möjlighet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Hästnäringen spänner över en stor bredd vad gäller hästar och verksamheter vilket ger god möjlighet för sektorn att bidra till en jämlik folkhälsa.

– Denna sammanställning ska bidra till ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser, säger Pia Tillberg, ordförande Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI). Underlaget har efterfrågats länge från såväl offentlig sektor som hästnäringen. Vi hoppas att skriften ska inspirera och samtidigt stärka möjligheterna att få tillgång till behandling med hjälp av hästar.

FAKTA

Rapporten Hästen och Folkhälsan är framtagen av Christina Risshytt Collman (Kultura) på uppdrag av HNS i samverkan med OHI.

Dokument

Hästen och Folkhälsan: forskning – fakta – goda exempel

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är också en viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Skriften Hästen och Folkhälsan är framtagen i samverkan med Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) och belyser översiktligt hur hästsektorn kan bidra till en jämlik folkhälsa. Genom att visa exempel på framgångsrika hästunderstödda verksamheter hoppas vi att många kan använda rapporten som inspiration.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 5.2 MB

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen