fbpx
Nyhet

Konferens: Från hagen till havet – hästhållning och vattenhantering

En internationell konferens med temat "From the paddock to the sea – horses and water management" genomfördes nyligen i Västerås. Under konferensen delade experter från olika delar av Europa sina erfarenheter för att öka medvetenheten om riskerna med näringsläckage och övergödning. Under programmets gång var det även flera föreläsare som presenterade och diskuterade möjliga åtgärder och lösningar.

– Hästen spelar en viktig roll såväl ur ett samhällsperspektiv som för den enskilda individen. Samtidigt kan hästhållningen ha en påverkan på vattenmiljön, med näringsämnen från gödsel som bidrar till övergödning av vattendrag. Därför är det viktigt att samlas och byta erfarenheter så att vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar hästhållning, säger Karolina Lagerlund, vd på Hästnäringens Nationella Stiftelse och inledande key note speaker på konferensen

Med i programmet var även Charlotte Jibréus, samordnare för hållbarhetsfrågor på HNS, som presenterade Miljökommitténs mångsidiga arbete och projekt samt deltog i panelsamtal. Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor inom sektorn och för verksamheter med häst.

– Det har varit lärorikt och inspirerande att ta del av föreläsningarna och presentationerna, särskilt diskussionen om att hur vi kan förstärka vattenbesparande åtgärder ytterligare. Jag fick även positiv respons på presentationen av näringens samordnade miljöarbete med konkreta handlingsplaner vilket var väldigt uppskattat, säger Charlotte  Jibréus

Konferensen arrangerades av projektet LIFE IP Rich Waters, som initierades 2017. Projektet har som övergripande mål att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenbevarande föreningar. Bland annat har projektets samarbetspartners utvecklat en metod för vattenplanering för stall och hästgårdar som identifierar och beskriver var det finns höga risker för näringsläckage.

Kontaktperson
Charlotte Jibréus Samordnare opinionsbildning, hållbarhet & ungdomsverksamhet
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen