fbpx
Nyhet

Klart fler ska gilla häst!

För att stärka hästens roll i samhället samt öka attraktiviteten och intresset för hästen görs nu en satsning med fokus på att berätta om magiska möten och välgörande hästkrafter. En attraktivitetssatsning som kommer att gå under det inte helt okända namnet ”Gilla Häst”.

Gilla Häst såg dagens ljus inför riksdagsvalet 2014 då ATG, spelbolaget som ägs av trav- och galoppsporten, kraftsamlade med stöd av hästorganisationerna för att sprida och stärka hästens roll i samhället. Nu tas nästa steg och Gilla Häst kommer i huvudsak drivas via HNS. Syftet är att ta vid där allt började; genom att dela med oss av goda exempel där hästar gjort skillnad, synliggöra initiativ med välgörande hästkrafter och lyfta projekt och satsningar som gjort det möjligt för fler att komma nära hästen, vill vi kort och gott få fler att prata häst – och få fler att gilla häst.

Välgörande hästkrafter

Under hösten 2018 påbörjades satsningen med en förstudie där Karolina Lagerlund, VD på HNS, och Jessica Ortiz Bergström, projektledare för Gilla Häst, träffade representanter från olika delar av hästsfären. Målet var att identifiera vilka områden som behöver lyftas och som det känns naturligt att samverka kring. Efter ett antal värdefulla samtal stod det klart att gemenskap bortom olikhet samt ro, styrka och läkande hästkrafter hamnade högst på listan.

– I en undersökning gjord av Novus tog vi samtidigt tempen på attityder till hästnäringen och hästar i Sverige, och glädjande nog har hästen en stark ställning idag och en aktiv livsstil ligger i tiden. I undersökningen framgick det även att 17 % av de tillfrågade anser att hästen bidrar till god folkhälsa. Det är ett bra utgångsläge och vi har stor förhoppning om att kunna stärka den siffran de kommande åren, säger Karolina Lagerlund.

Berättelser med människan i centrum och hästen som friskvårdare, är innehåll som har potential att även nå utanför hästnäringens egna kanaler och kan därmed bidra till att stärka hästens roll i samhället. Allt eget innehåll kommer att publiceras på gillahast.se. Under hösten sker en större lansering, men redan nu pågår en fototävling som puttrar på den 1 juli – 1 augusti med webbplatsen som hemvist.

Satsningen för att utveckla och jobba med attraktivitet inom ramen för Gilla Häst har ett treårigt perspektiv.
– Min förhoppning är att organisationerna använder oss i projektet för att producera innehåll och testa lite nya angreppssätt för att nå ut brett. Dessutom hoppas jag att alla som delar vår övertygelse om att vi människor mår bra av att umgås med hästar, även hjälper oss att dela våra berättelser, säger Jessica Ortiz Bergström.

Kontaktpersoner
Jessica Ortiz Bergström Projektledare Gilla Häst
Karolina Lagerlund Vd
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen