fbpx
Nyhet

Hästnäringen finansierar gemensam statistikmodell

Hur mår den svenska hästsektorn idag? Hur mycket omsätter företag inom olika delar av hästnäringen och var finns de? Hur många arbetstillfällen skapas i olika delar av landet och hur skiljer sig de samhällsekonomiska effekterna av hästnäringens olika grenar åt? Det är frågor som ett nytt samarbetsprojekt nu ska ge svar på.

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Svensk Travsport och LRF finansierar tillsammans med Högskolan Dalarna, ATG och Svenska Mässan en satsning för att utveckla en statistikmodell för hästnäringen. Målet är att via en så kallad Business Intelligence (BI) modell beskriva hästnäringens samhällsekonomiska effekter nedbrytbara mellan geografiska områden, olika inriktningar och användningsområden av hästen.

– Vi vet att hästnäringen har betydande samhällsekonomiska effekter, men det är ännu delvis oklart för oss hur det skiljer sig över landet och mellan olika delar av näringen. Vi är mycket nöjda att nu kunnat inleda detta samarbete med Högskolan Dalarna för att få fram såväl bättre statistik som möjligheten att kontinuerligt kunna uppdatera denna, säger Stefan Johanson, vd HNS.

– Att vi lyckats dra igång arbetet med att utveckla en statistikmodell för hästnäringen är en stor framgång för alla inblandade organisationer, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst. Vi kommer att i framtiden få en betydligt bättre kunskap gällande utveckling och trender inom svensk hästsektor. Särskilt utvecklingen inom hästföretagande är en mycket viktig faktor att ha koll på och avgörande för vårt arbete inom LRF.

I anslutning till detta utvecklingsprojekt har medverkande forskare från Högskolan Dalarna (Tobias Heldt, Daniel Wikström och Zuzana Macuchova) även sökt och fått beviljat medel för att kunna förfina de samband som den samhällsekonomiska modellen bygger på. Nyligen gick att läsa i ett pressmeddelande från Stiftelsen Hästforskning att 1,2 Mkr beviljats för projektet.

Fakta

Statistikmodellen finansieras av HNS, Svensk Travsport, LRF Häst, ATG, Västra Götalandsregionen, EuroHorse/Svenska Mässan, Högskolan Dalarna samt ett antal offentliga finansiärer såsom regioner och länsstyrelser. Samarbetspartners i projektet är också Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och Svenska Ridsportförbundet.

Projektet avslutades och lanserades i mitten av november 2018: här kan du ta del av resultat och mer information.

Kontaktperson
Karolina Lagerlund Vd
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen