fbpx
Nyhet

Hästens hälsokraft i fokus i Almedalen

HNS och Stiftelsen Hippocampus arrangerar ett seminarium i Almedalen med hästens läkande hälsokrafter i fokus. Seminariet sker onsdag den 5 juli kl. 10 i ATG:s trädgård på Strandgatan 24.

Det blir premiär för ett samtal mellan politiken, hästnäringen och vårdprofessionen om hästen som hälsokraft för personer med funktionsutmaningar. Det som gör verksamhet med stöd av hästen unik är den självklara kombinationen av djur och natur, fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och känslomässigt engagemang.

– Vi ser många möjligheter för hästnäringen att bidra till hälsa och livskvalitét för barn, unga och vuxna i behov av stöd och insatser. Genom en utvecklad samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer kan vi uppnå vinster både för individen och samhället, säger Stefan Johanson, vd HNS.

Från Sveriges Riksdag medverkar Mikael Dahlqvist (S) – Socialutskottet, Lotta Finstorp (M) – Skatteutskottet och Per Lodenius (C) – Kulturutskottet. Övriga deltagare är Stefan Johanson (HNS) och Pia Tillberg (Stiftelsen Hippocampus) samt Christina Risshytt-Collman som moderator.

– Hästunderstödda insatser bygger på samma grunder som all evidensbaserad praktik. Det vill säga den för tillfället bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, beprövad erfarenhet och personens upplevda behov, säger Pia Tillberg, leg. fysioterapeut och verksamhetsansvarig vid Stiftelsen Hippocampus.

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser inom friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt specialpedagogisk verksamhet. Sverige har goda förutsättningar att utveckla denna verksamhet i form av nyskapande terapeutiska initiativ, kommunala ridsportanläggningar och ett stort ideellt engagemang. Kunskapen inom området bygger på mångårig klinisk erfarenhet och forskning nationellt och internationellt.

Seminariet Hästen som hälsokraft – nya samhällsutmaningar fordrar nytt tänk

Tid och plats: Onsdag 5 juli 2017 kl. 10.00 – 11.15 i ATG:s trädgård på Strandgatan 24
För program: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46785?

Fakta Stiftelsen Hippocampus

Stiftelsen Hippocampus syfte är att utveckla användandet av hästunderstödda insatser genom att bedriva behandlingsverksamhet, metodutveckling, utbildning och informationsspridning. Seminariet är en del av projektet Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg som genomförs med medel från Arvsfonden.
www.stiftelsenhippocampus.se

Kontaktpersoner
Christina Risshytt-Collman Projektledare, Stiftelsen Hippocampus
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen