fbpx
Nyhet

Ett riktigt hästjobb – en kampanj om livsviktig förändring

En låg kunskapsnivå om arbetsmiljö och arbetsrätt riskerar att sänka såväl enskilda verksamheter som hästnäringen i stort. Nu drar vi igång en kampanj för att få fler arbetsgivare att prioritera utveckling och utbildning.

Kampanjen ”Ett riktigt hästjobb” startar i början av mars i sociala medier och branschpress. Kampanjen riktar sig till arbetsgivare inom hästnäringen och tar upp nödvändigheten av att lära sig mer om arbetsmiljö – och riskerna med att inte göra det.

Vi ser idag att många arbetsgivare går på knäna för att hög personalomsättning och arbetet med att hitta ny personal dränerar deras verksamheter på tid, energi och pengar. Svårigheten att rekrytera och behålla folk har blivit ett allvarligt hot mot branschens överlevnad, säger Karolina Lagerlund, vd HNS.

HNS har sedan 2012 tillsammans med andra organisationer i hästnäringen drivit ett brett arbete kring arbetsmarknadsfrågor i hästnäringen. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket gjort kontroller ute i verksamheten och därefter påtalat tydliga brister, men också att arbetsgivare inom hästnäringen fått allt större problem med personalförsörjningen. Samtidigt har få arbetsgivare valt att lära sig mer om arbetsmiljö och arbetsrätt.

Det finns arbetsgivare som jobbar aktivt med frågorna, men tyvärr är det fortfarande för många som har skygglapparna på. Arbetsgivare behöver lyfta blicken och förstå vad deras uppdrag faktiskt innebär. Många har ett passionerat intresse för hästar och värderar hårt arbete, medan intresset och tiden för arbetsmiljöinsatser blir lägre prioriterat, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på HNS.

Med kampanjen ”Ett riktigt hästjobb” vill HNS utmana några av de föreställningar som alltjämt frodas inom hästnäringen. Ett budskap i kampanjen är att den som lägger resurser på att förbättra arbetsmiljön kommer att få igen det, även ekonomiskt.

Många arbetsgivare verkar tro att det är krångligt och dyrt med schyssta arbetsvillkor. Men det går att göra mycket med relativt små medel, och att förbättra trivsel och säkerhet på arbetsplatsen är en investering som lönar sig. Det som verkligen är dyrt är sjukskrivningar och hög personalomsättning, säger Sara Westholm.

Ett konkret mål med kampanjen är att få fler arbetsgivare att utbilda sig och gå de kurser som genomförs inom Hästsportens Folkhögskola i samverkan med HNS. Kurserna om arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap innehåller många konkreta tips och råd och ger också en bra kunskap om lagstiftningen.

Om hästnäringen ska bli en långsiktigt hållbar bransch behöver alla ta ansvar, att gå en kurs kan vara första steget mot att ta sig själv och sin verksamhet till en helt ny nivå, säger Karolina Lagerlund.

Kampanjen ”Ett riktigt hästjobb” bygger på arbetsmiljölagen och hårda fakta från verkligheten.

Lär dig mer om arbetsmiljö och arbetsrätt på Hästsportens Folkhögskola

Grundkurs i arbetsmiljö:

Våren 2023: förmiddag 15-16 mars

Läs mer och anmäl dig

Fördjupningskurs i arbetsmiljö:

Våren 2023: förmiddag 20 april

Läs mer och anmäl dig

Grundkurs i arbetsrätt:

Våren 2023: förmiddag 22-23 mars

Läs mer och anmäl dig

Kontaktpersoner
Karolina Lagerlund Vd
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen