fbpx

Morgondagens Hästjobb

HNS arbetar tillsammans med övriga organisationer inom hästnäringen för hållbara hästföretag och en trygg och attraktiv arbetsmarknad. Vi kallar satsningen Morgondagens Hästjobb. Som grund har vi en gemensam målbild och värdegrund.

Hästnäringen ger sysselsättning motsvarande omkring 18 500 helårsjobb, men i praktiken sysselsätts betydligt fler människor via deltidsarbete

Under många år har hästnäringens stora organisationer inom Hästnäringens Representationsråd (HRR) gemensamt arbetat med att utveckla arbetsmarknaden. Detta är en förstärkning av det arbete som bedrivis inom Hästnäringens Yrkesnämnd samt i utbildningar inom respektive organisation och hos utbildningsanordnare.

Hästnäringens organisationer beslutade hösten 2014 om en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande med inriktningen att hästnäringen ska bestå av hållbara företag som skapar trygga och attraktiva jobb. Vi vill ha ett seriöst företagande där hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning för företagande och arbetsmarknad.

Arbetet med att förankra och säkerställa arbetet med målbilden och värdegrunden görs i olika konstellationer, i huvudsak inom Hästnäringens Representationsråd (HRR), Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), LRF Häst samt Hästföretagarcentrum.

MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND

Målbild
Hästnäringen består av hållbara företag och organisationer som skapar en trygg och attraktiv arbetsmarknad.

Värdegrund
Trygg arbetsmarknad: Anställda och praktikanter i företag och organisationer inom hästnäringen erbjuds avtalsenliga villkor samt en trygg arbetsmiljö där diskriminering och trakasserier inte accepteras.

Arbetet präglas av kunnigt ledarskap, delaktighet samt möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Seriöst företagande: Hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning samt allmänna normer för företagande och arbetsmarknad.

Dokument

Målbild och Värdegrund för arbetsmarknad och företagande

Ladda ner Format: pdf Storlek: 109.7 KB

NULÄGES- OCH OMVÄRLDSANALYS OM HÄSTNÄRINGEN SOM ARBETSGIVARE

För att få en bättre bild av hur hästnäringen uppfattas som arbetsgivare har HNS låtit ett oberoende undersökningsföretag göra en nulägesanalys. Analysens resultat är också tänkta att fungera som en utgångspunkt i det fortsatta arbetet inom Morgondagens Hästjobb.

Undersökningen har mätt attraktionsvärde, sociala värden, ekonomiska och strukturella värden samt möjlighet till personlig utveckling vid en anställning i hästnäringen. Undersökningen, som är gjord på målgrupperna ”allmänhet med hästintresse”, ”arbetstagare inom hästnäringen” samt ”studenter på hästutbildningar” är statistisk säkerställd.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att:

  • Hästnäringen kan sammantaget mäta sig med de flesta andra branscher med avseende på hur attraktiv hästnäringen är att arbeta inom. Den övergripande upplevelsen är neutral, varken positiv eller negativ.
  • De främsta upplevda styrkorna är intressanta och meningsfulla jobb samt arbetsklimat, laganda och samarbete. Även eget ansvar, möjlighet att resa och egen utveckling lyfts fram som positiva värden.
  • De främsta upplevda bristerna är lön, arbetstider och semester-/anställningsvillkor. Även status och balans mellan jobb och fritid får lägre värden.

Som komplement till nulägesanalysen har vi även gjort en omvärldsanalys för att beskriva samhällsfaktorer och trender som påverkar eller kan komma att påverka hästnäringens arbetsmarknad och utbildning.

Dokument

Morgondagens Hästjobb och Utbildning

En omvärldsanalys över samhällstrender och utvecklingsfaktorer som påverkar hästnäringens arbetsmarknad och utbildning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 865.1 KB

Hästnäringen som arbetsgivare

En målgruppsundersökning med fokus på upplevelsen av hästnäringen som arbetsgivare. Undersökningen är genomförd av Scandinavian Research på uppdrag av Hästnäringens Nationella Stiftelse och Hästnäringens Yrkesnämnd.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.7 MB

Kontaktperson
Hitta din organisation inom hästnäringen