fbpx

Rekrytera och anställa

Är du arbetsgivare och i behov av ny arbetskraft? Eller har du redan anställt och vill veta mer om vad som gäller? Här hittar du information om hur du kan gå tillväga vid rekrytering och vad som gäller när du ska och har anställt.

Arbetsmiljö

Hästnäringen är en riskfylld bransch och därför är arbetsmiljöarbetet extra viktig. Arbetsmiljön innefattar allt runt arbetsplatsen, både fysiska faktorer som hästar, stall och maskiner, men också organisatoriska och sociala som arbetsbelastning, organisation, och ledarskap. Forskning visar också att satsa på god arbetsmiljö lönar sig ekonomiskt.

Hästnäringens Yrkesnämnd, information för arbetsgivare

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) arbetar tillsammans med hästnäringens förbund och organisationer för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad. Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare. Här hittar du information för arbetsgivare som tagits fram inom ESF-projektet Kompetens i samverkan.

Hitta din organisation inom hästnäringen