fbpx

Arbetsmiljö

Hästnäringen är en riskfylld bransch och därför är arbetsmiljöarbetet extra viktig. Arbetsmiljön innefattar allt runt arbetsplatsen, både fysiska faktorer som hästar, stall och maskiner, men också organisatoriska och sociala som arbetsbelastning, organisation, och ledarskap. Forskning visar också att satsa på god arbetsmiljö lönar sig ekonomiskt.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att hästnäringen är en bransch med relativt många olycksfall och tillbud. Det är något vi givetvis vill ändra på.

För samtliga anställningsformer inom hästnäringen ser olycksfallsstatistiken från 2010-2015 ut på följande sätt (rapporterade olycksfall/år):

2010 2011 2012 2013 2014 2015
171 150 150 142 155 177

Uppskattningsvis anmäls var 10:e olycka och förmodligen finns ett stort mörkertal som aldrig når statistiken. Mest drabbade är kvinnor mellan 18-24 år.

För att minska antalet olyckor och för att öka kunskapen i hästnäringen har Arbetsmiljöverket under de senaste åren fokuserat på hästnäringen och genomför årligen ett stort antal inspektioner.

Utbildningar
För att stötta arbetsgivarna i hästnäringen i sitt arbetsmiljöarbete arrangeras arbetsmiljöutbildningar inom samarbetet Hästföretagarcentrum (HNS, LRF Häst, LRF Konsult och Hästnäringens Riksanläggningar).

Läs mer om utbildningar i Hästföretagarcentrum

Material & Checklistor

Nedan kan du ladda ner en hästanpassad checklista som hjälper dig att gå igenom din verksamhet som Prevent har tagit fram. Den finns även som en digital checklista att fylla i direkt på webben:

Prevents digitala checklista

Du hittar också ett exempel på personal- och arbetsmiljöhandbok som arbetats fram av HNS med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal och LRF m.fl. Boken är omfattande, tanken är att du som verksamhetsledare ska kunna ta det som känns relevant för dig. Exemplet bygger på en ridskola, men går att anpassa till annan hästverksamhet. Se boken som ett förslag på vad som kan finnas med i en personal- och arbetsmiljöhandbok, men anpassa sedan innehållet till din verksamhet.

Dokument

Checklista för arbetsmiljön inom hästnäringen

Ifyllningsbar checklista som underlag och hjälpmedel under skyddsronden för verksamheten.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 430.8 KB

Personal- och arbetsmiljöhandbok för hästverksamheter

Inom ramen för arbetsmarknadssatsningen Morgondagens Hästjobb har HNS tagit fram denna ifyllningsbara mallen med personal- och arbetsmiljöhandbok för hästverksamheter. Du laddar ner den och anpassar/fyller i enligt förutsättningarna i din verksamhet.

Ladda ner Format: docx Storlek: 1.1 MB

Beslut Arbetsmiljöverket – användning av fyrhjuling/ATW

Arbetsmiljöverket beslutar kring hur man ska ställa krav på arbetsgivaren vid hantering av fyrhjuling. Här finns ett exempel på hur Arbetsmiljöverket ställt krav på en arbetsgivare (Tungelsta Ridklubb).

Ladda ner Format: pdf Storlek: 106.3 KB

Exempel på riskbedömning för användning av fyrhjuling/ATW

Ett förslag på hur man kan skriva en riskbedömning för användning av fyrhjuling/ATW. Förslaget måste anpassas utifrån den fyrhjuling man själv har och på det vis den ska användas.

Ladda ner Format: docx Storlek: 22.0 KB

Läs mer

Mer information, material och checklistor finns hos Prevent.

Prevent – Arbete med hästar

Förbättra arbetsmiljön i häststall

Det finns mycket man kan göra för att förbättra arbetsmiljön i stallar. På kunskapssajten Hästsverige kan du läsa mer om olika studier som genomförts kring arbetsmiljö i stallar:

HästSverige – Arbetsmiljö

Margareta Bendroth är rådgivare på Hushållningssällskapet i Sjuhärad och har länge fokuserat på människans villkor inom hästnäringen. På HästSverige kan du även läsa en intervju med Margareta och hitta hennes samt ett par andra studier med koppling till arbetsmiljö i hästnäringen:

HästSverige – Margareta Bendroth

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen