fbpx
Nyhet

Bra resultat av tillsynskampanj på hästgårdar

Jordbruksverket har tillsammans med 80 kommuner genomfört ett tillsynsprojekt om växtnäringstillsyn på hästgårdar under 2021. Den aktiva tillsynsfasen ute i kommunerna pågick mellan 1 mars och 30 september 2021, tillsynsprojektet vände sig till kommunernas miljöinspektörer som bedriver tillsyn enligt miljöbalken på hästhållare. Totalt har resultatet från 737 tillsynsbesök rapporterats in till Jordbruksverket.

Syftet med projektet var att:

  • öka medvetenheten hos hästhållare om de risker för läckage av växtnäring till vatten som kan finnas
  • öka kunskapen om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige idag
  • öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området

Då kommunerna själva valde om de ville vara med i tillsynsprojektet och tillsynsobjekten inte slumpade ut så är detta inte en urvalsundersökning och resultatet av projektet kan inte översättas till att beskriva hästhållningen över lag i hela landet. Däremot tolkar Jordbruksverket resultatet som en indikation på hur landets hästgårdar generellt sett hanterar sin gödsel.

Projektets resultat
  • 84 % av hästhållarna lagrar sin gödsel i ett utrymme som uppfyller lagstiftningens krav.
  • Över lag har hästhållarna som sprider sin egen hästgödsel tillräckligt med spridningsareal.
  • 94 % av hästhållarna mockar regelbundet hela eller delar av hagarna som används året om.

Tillsynen visar att vi inom hästnäringen är på rätt väg inom området växtnäringsläckage. Utbildningar och information har lett till en ökad kunskap och vilja att förbättra på sina gårdar. Jordbruksverket kommer med kunskap från denna, och tidigare undersökningar, ta fram mer material till hästgårdar för att ytterligare öka kunskapen och säkra att näringsläckaget minimeras.

Ladda ner och läs hela rapporten

Läs mer och få hållbara tips

Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor inom sektorn i stort och för verksamheter med häst. Miljökommittén samlar ett antal av hästnäringens organisationer tillsammans med HNS. Samverkan fokuserar övergripande kring information om gemensamma frågor som kan minimera näringens negativa klimatpåverkan.

Läs mer om Miljökommittén

Via Hästnäringens Miljökommitté drivs projektet Skitsmart för att öka medvetenhet och kunskap om hästhållares ansvar kring hästgödsel samt olika lagrings- och hanteringsalternativ. Hästgödsel är en viktig resurs och en avgörande pusselbit för att sluta kretsloppet för alla de lantbruk som producerar hästfoder. Gör en ”skitsmartworskhop , en workshop på grundnivå som inte kräver förkunskaper.

Läs mer om projektet Skitsmart

Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen